"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Kontakta oss vid Sociologiska institutionen

Sociologiska institutionen

Umeå universitet, Mediegränd 14
Norra Beteendevetarhuset
901 87 Umeå

090-786 5000
Karta över campus

Frågor om utbildning i sociologi
sociologi@umu.se

Frågor om utbildning i biblioteks- och informationsvetenskap
biv@umu.se

Kontaktpersoner

Ledning

Prefekt Jenny-Ann Brodin Danell
Ställföreträdande prefekt Mikael Hjerm
Administrativ chef Johanna Olsson

Studierektorer

Studierektor för grundutbildningen
Daniel Larsson och Åsa Gustafson

Studierektor för forskarutbildningen
Jonas Edlund

Internationell kontaktperson

Studievägledare
Erika Antill

Programsamordnare

Kandidatprogrammet i biblioteks- och informationsvetenskap Rickard Danell
Magisterprogrammet i biblioteks- och informationsvetenskap
Rickard Danell
Masterprogrammet i ledarskap och organisation Lena Karlsson
Personalvetarprogrammet Daniel Larsson
Sociologiprogrammet Elin Kvist och Ulrika Schmauch

Studievägledare

Kandidatprogrammet i biblioteks- och informationsvetenskap Helen Andersson
Magisterprogrammet i biblioteks- och informationsvetenskap Helen Andersson
Masterprogrammet i ledarskap och organisation Erika Antill
Personalvetarprogrammet Jenny Dufweke
Sociologiprogrammet Erika Antill
Fristående kurser - sociologi, socialpsykologi, kriminologi Erika Antill

Studieadministratörer

Biblioteks- och informationsvetenskap Miranda Schönfeldt
Sociologi Maria Abrahamsson

Övrig administration

Ekonomisamordnare Mirella Alvarez och Isabelle Sjöström
Personalsamordnare Karin Nilsson
Kommunikatör Ulrika Sahlén
Institutionsadministratör Moa Eirell

Senast uppdaterad: 2022-10-11