"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Kontakta oss vid Sociologiska institutionen

Sociologiska institutionen

Umeå universitet, Mediegränd 14
Norra Beteendevetarhuset
901 87 Umeå

090-786 5000
Karta över campus

Frågor om utbildning i sociologi
sociologi@umu.se

Frågor om utbildning i biblioteks- och informationsvetenskap
biv@umu.se

Kontaktpersoner

Ledning

Prefekt Ragnar Lundström
Biträdande prefekt (forskning) Ida Öun
Biträdande prefekt (utbildning) vakant
Administrativ chef Johanna Olsson

Studierektorer

Studierektor för grundutbildningen Ulrika Schmauch
Studierektor för forskarutbildningen Andrea Bohman

Internationell kontaktperson

Studievägledare Erika Antill 

Programsamordnare

Kandidatprogrammet i biblioteks- och informationsvetenskap Jonas Lindahl
Magisterprogrammet i biblioteks- och informationsvetenskap
Jonas Lindahl
Masterprogrammet i ledarskap och organisation Daniel Larsson
Masterprogrammet i sociologi Andrea Bohman
Personalvetarprogrammet Frida Skog
Sociologiprogrammet Elin Kvist 

Studievägledare

Kandidatprogrammet i biblioteks- och informationsvetenskap Helen Andersson
Magisterprogrammet i biblioteks- och informationsvetenskap Helen Andersson
Masterprogrammet i ledarskap och organisation Erika Antill
Masterprogrammet i sociologi Erika Antill
Personalvetarprogrammet Jenny Dufweke
Sociologiprogrammet Erika Antill
Fristående kurser - sociologi, socialpsykologi, kriminologi Erika Antill

Studieadministration

sociologi@umu.se

Övrig administration

Utbildningsadministratör Miranda Schönfeldt
Utbildningssamordnare
Maria Sterner
Ekonomer
Mirella Alvarez och Margaretha Jonsson
Personalsamordnare Sofia Wård
Kommunikatör Ulrika Sahlén
Institutionsadministratör Linda Dahlqvist

Senast uppdaterad: 2024-04-19