Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 26 maj 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Personal vid Sociologiska institutionen

Anställda medarbetare

Andrea Bohman, universitetslektor (tjänstledig)
Telefon
090-786 78 23

Min forskning behandlar främst fördomar och invandringsattityder i relation till olika sociala och politiska påverkansfaktorer.

Anna Baranowska-Rataj, universitetslektor
Telefon
090-786 79 47

My research investigates processes linking labour market inequalities, family life and wellbeing using methods for causal inference.

Anna-Britt Coe, universitetslektor
Telefon
090-786 79 64

Jag är docent vid Sociologiska institutionen och forskar om sociala rörelser och aktivistorganisationer, hur dessa grupperingar mobiliserar sig och påverkar samhälle och politik.

Britt-Inger Keisu, universitetslektor
Telefon
090-786 59 64

Jag är docent i Sociologi och arbetar som föreståndare vid Umeå centrum för genusstudier. Mina forskningsintressen involverar genus- organisations- och ledarskapsteori.

Charlott Nyman, universitetslektor
Telefon
090-786 60 07
Cristian Colliander, övrig/annan befattning
Telefon
090-786 68 71
Daniel Larsson, universitetslektor
Telefon
090-786 51 97

Jag är docent i sociologi och studierektor för grundutbildningen vid sociologiska institutionen. Min forskning berör främst arbetsmarknad och arbetsliv.

Elin Kvist, universitetslektor
Telefon
090-786 52 95

Forskare och lektor vid sociologiska institutionen samt forskare vid Umeå Centrum för genusstudier. 

Erika Antill, studievägledare
Telefon
090-786 59 62

Så hittar du till mig: Norra Beteendevetarhuset, bottenvåning, rum 1025

Filip Fors Connolly, forskningssamordnare
Telefon
090-786 78 25
Gunilla Renström, studieadministratör
Telefon
090-786 78 41
Helen Andersson, administratör
Telefon
090-786 62 11

Jag arbetar som programvägledare för Kandidat- och Magisterprogrammet i Biblioteks- och informationsvetenskap, Specialpedagog- och Speciallärarprogrammet. 

Ida Öun, universitetslektor
Telefon
090-786 52 52
Ingrid Schild, universitetslektor
Telefon
090-786 95 14
Jenny-Ann Brodin Danell, universitetslektor
Telefon
090-786 98 14

Min forskning handlar om hur komplementär och alternativ medicin etableras som vetenskapligt fält och hur kunskap inom detta område förhandlas av olika aktörer.

Joakim Kulin, forskare

Jag är forskare på Sociologiska institutionen. Min aktuella forskning fokuserar främst på människors föreställningar, åsikter, och beteenden kopplat till miljön och klimatförändringarna.

Jonas Edlund, professor
Telefon
090-786 78 22

Mina främsta forskningsintressen är jämförande politisk sociologi och stratifiering. Jag leder den svenska delen av International Social Survey Program (ISSP). 

Jonas Lindahl, universitetslektor
Telefon
090-786 57 00
Jonas Vossemer, postdoktor

I am a sociologist studying the interplay between labor markets, family life, and health and well-being by using quantitative methods. 

Karina Nilsson, universitetslektor
Telefon
090-786 63 11

Jag är docent i sociologi och bedriver forskning som handlar om olika aspekter av sociala ojämlikheter över individers livsbanor.

Katarina Östberg, projektsamordnare
Telefon
090-786 54 09

Jag arbetar med samordningen av de forskningsinfrastrukturer som ingår i konsortiet CORS. Mina arbetsuppgifter omfattar forskningskommunikation, verksamhetsplanering och uppföljning.

Lena Karlsson, universitetslektor
Telefon
090-786 56 92

Jag arbetar som docent och universitetslektor i sociologi vid Sociologiska institutionen

Linda Johnson, övrig/annan befattning
Telefon
090-786 55 04

Jag arbetar som administrativ chef vid institutionerna Pedagogik, Psykologi och Sociologi.

Maja Adolfsson, projektassistent
Telefon
090-786 74 76

Jag arbetar som projektassistent inom ett forskningsprojekt som berör ojämlikheter på arbetsmarknaden. Mina forskningsintressen berör främst arbetsmarknad, utbildning och fackföreningar.

Malcolm Fairbrother, professor

Jag forskar om tillit – om varför vi litar på varandra och varför vi inte gör det ibland.

Maria Abrahamsson, studieadministratör
Telefon
090-786 91 31
Marta Miklikowska, forskare
Telefon
090-786 57 46

Jag forskar om: (1) Ungdomars invandrarattityder (tolerans/fördomar), empati och vänskap (2) Sociala faktorer (familj, kompisar, skola) i ungdomars utveckling

 

 

Maureen A. Eger, universitetslektor
Telefon
090-786 95 20

Jag är docent och universitetslektor vid Sociologiska institutionen. Mina forskningsintressen är främst politisk sociologi med inriktning på invandring, nationalism och välfärdstaten.

Mikael Goossen, doktorand
Telefon
090-786 80 64

Jag forskar huvudsakligen om människors attityder i frågor om socialpolitik och välfärd Sverige, med ett särskilt fokus på utvecklingen av dessa över tid.

Mikael Hjerm, professor
Telefon
090-786 95 17

Jag är professor i sociologi och ställföreträdande prefekt vid institutionen. Min forskning handlar i allmänhet om attityder och mer specifikt om fördomar och nationalism.

Moa Eirell, administratör
Telefon
090-786 67 58

Jag arbetar som institutionsadministratör på Pedagogiska institutionen, Sociologiska institutionen och Institutionen för psykologi.

Telefon
090-786 80 13

Min forskning handlar om diskursiva formationer av trauma och viktimisering, som de kommuniceras genom högprofilerade (sociala) mediehändelser.

Nora Räthzel, professor

Jag integrerar miljö- och arbetsstudier, genus- och etnicitetsforskning och är intresserad av hur individer skapar kulturer av motstånd och underordning.

Paolo Velásquez, doktorand
Telefon
090-786 73 66

Mina forskningsintressen kretsar kring migration, etniska relationer, social stratifiering och integration.

Per Wisselgren, universitetslektor
Telefon
090-786 55 17

Jag är fil. dr i idéhistoria, docent i sociologi, programsamordnare för utbildningarna i biblioteks- och informationsvetenskap samt meriterad lärare.

Pär Sundling, doktorand (tjänstledig)
Telefon
090-786 79 88
Ragnar Lundström, universitetslektor
Telefon
090-786 78 54
Samuel Merrill, forskare
Telefon
090-786 62 82

I am an interdisciplinary researcher specializing in digital and cultural sociology. My research interests centre on social movements, collective memory, cultural heritage and digital media.

Simon Lindgren, professor
Telefon
090-786 95 19

Min forskning handlar om internet och sociala medier, med särskilt fokus på frågor om makt, motstånd, politik och organisering.

Sofia Wård, hr-samordnare
Telefon
090-786 64 45
Tage Alalehto, universitetslektor
Telefon
090-786 54 30
Tina Goldschmidt, postdoktor (tjänstledig)

I am a Postdoc in the research program The Evolution of Prejudice. I use computer-assisted content analysis to investigate the portrayal of vulnerable social groups in online news stories.

Ulrika Sahlen, informatör
Telefon
090-786 52 91

Jag jobbar som kommunikatör och webbredaktör för Pedagogik, Psykologi och Sociologi. Jag producerar trycksaker och sköter institutionernas interna och externa kommunikation.

Ulrika Schmauch, universitetslektor
Telefon
090-786 52 88

Min forskning kretsar kring ojämlikhet i allmänhet och i relation till ras/etnicitet, plats och genus i synnerhet.

Åsa Gustafson, universitetslektor
Telefon
090-786 95 15

Jag är lektor vid Sociologiska institutionen och arbetar huvudsakligen med undervisning. Jag är meriterad lärare och har en funktion som programsamordnare för Sociologiprogrammet.