Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Personal vid Sociologiska institutionen

Anställda medarbetare

Ales Kudrnac

Jag är en statsvetare som för närvarande undersöker fördomar bland ungdomar.

Andrea Bohman
Telefon
090-786 78 23

Min forskning behandlar främst fördomar och invandringsattityder i relation till olika sociala och politiska påverkansfaktorer.

Anna Baranowska-Rataj
Telefon
090-786 79 47

My research investigates processes linking labour market inequalities, family life and wellbeing using methods for causal inference.

Anna Brydsten
Telefon
090-786 91 34
Anna-Britt Coe
Telefon
090-786 79 64

Jag är docent vid Sociologiska institutionen och forskar om sociala rörelser och aktivistorganisationer, hur dessa grupperingar mobiliserar sig och påverkar samhälle och politik.

Björn Daunfeldt
Telefon
090-786 80 76
Britt-Inger Keisu
Telefon
090-786 59 64

Jag är docent i Sociologi och arbetar som föreståndare vid Umeå centrum för genusstudier. Mina forskningsintressen involverar genus- organisations- och ledarskapsteori.

Charlott Nyman
Telefon
090-786 60 07
Cristian Colliander
Telefon
090-786 68 71
Daniel Larsson
Telefon
090-786 51 97

Jag är docent i sociologi och studierektor för grundutbildningen vid sociologiska institutionen. Min forskning berör främst arbetsmarknad och arbetsliv.

Elin Kvist
Telefon
090-786 52 95

Docent i Sociologi

Emma Östin
Telefon
090-786 75 64
Erika Antill
Telefon
090-786 59 62

Jag arbetar som studievägledare för kurser i sociologi, socialpsykologi och kriminologi samt Sociologiprogrammet och Masterprogrammet i ledarskap och organisation. 

Filip Fors Connolly
Telefon
090-786 78 25
Frida Skog
Telefon
090-786 65 12
Helen Andersson
Telefon
090-786 62 11

Jag arbetar som programvägledare för Kandidat- och Magisterprogrammet i Biblioteks- och informationsvetenskap, Specialpedagog- och Speciallärarprogrammet. 

Ida Öun
Telefon
090-786 52 52
Ingrid Schild
Telefon
090-786 95 14
Jenny-Ann Brodin Danell
Telefon
090-786 98 14

Min forskning handlar om hur komplementär och alternativ medicin etableras som vetenskapligt fält och hur kunskap inom detta område förhandlas av olika aktörer.

Joakim Kulin

Jag är forskare på Sociologiska institutionen. Min aktuella forskning fokuserar främst på människors föreställningar, åsikter, och beteenden kopplat till miljön och klimatförändringarna.

Johanna Olsson
Telefon
090-786 74 91

Jag är administrativ chef för institutionerna Pedagogik, Psykologi och Sociologi. 

Jonas Edlund
Telefon
090-786 78 22

Mina främsta forskningsintressen är jämförande politisk sociologi och stratifiering. Jag leder den svenska delen av International Social Survey Program (ISSP). 

Jonas Lindahl
Telefon
090-786 57 00
Jonathan Wiklund
Telefon
090-786 54 86
Josefina Frech

Min forskning handlar om allmänhetens tillit till polisen.

Karin Nilsson
Telefon
090-786 52 60
Karina Nilsson
Telefon
090-786 63 11

Jag är docent i sociologi och bedriver forskning som handlar om olika aspekter av sociala ojämlikheter över individers livsbanor.

Katarina Östberg
Telefon
090-786 54 09

Jag arbetar med samordningen av de forskningsinfrastrukturer som ingår i konsortiet CORS. Mina arbetsuppgifter omfattar forskningskommunikation, verksamhetsplanering och uppföljning.

Lena Karlsson
Telefon
090-786 56 92

Jag arbetar som docent och universitetslektor i sociologi vid Sociologiska institutionen

Madelene Nordlund
Telefon
090-786 51 48
Maja Adolfsson
Telefon
090-786 74 76

Jag är doktorand på Företagsforskarskolan vid Umeå universitet.

Malcolm Fairbrother

Jag forskar om tillit – om varför vi litar på varandra och varför vi inte gör det ibland.

Maria Abrahamsson
Telefon
090-786 91 31
Marta Miklikowska
Telefon
090-786 57 46

Docent i psykologi. Forskar om: (1) Invandrarattityder, empati, cross-ethnic vänskap, politisk aktivism (2) Sociala faktorer (familj, kompisar, skola) i ungdomars utveckling

 

 

Mathilda Åkerlund
Telefon
090-786 72 45

Min forskning handlar om hur radikalhögerdiskurser tar sig uttryck och sprids på vardagliga platser och bland ”vanliga” användare på nätet. 

Maureen A. Eger
Telefon
090-786 95 20

Jag är docent och universitetslektor vid Sociologiska institutionen. Mina forskningsintressen är främst politisk sociologi med inriktning på invandring, nationalism och välfärdsstaten.

Mia Lind
Mikael Goossen
Telefon
090-786 80 64

Jag forskar om attityder, socialpolitik och välfärd med jämförande och temporala perspektiv. Andra forskningsintressen är ekonomisk brottslighet, värderingar och personlighet. 

Mikael Hjerm
Telefon
090-786 95 17

Jag är professor i sociologi och ställföreträdande prefekt vid institutionen. Min forskning handlar i allmänhet om attityder och mer specifikt om fördomar och nationalism.

Miranda Schönfeldt
Telefon
090-786 75 44
Mirella Alvarez
Telefon
090-786 90 46
Moa Eirell
Telefon
090-786 67 58

Jag arbetar som institutionsadministratör på Pedagogiska institutionen, Sociologiska institutionen och Institutionen för psykologi.

Moa Eriksson Krutrök
Telefon
090-786 80 13

Jag jobbar som postdoktor i digital sociologi. Jag forskar på personliga och samhälleliga kriser och uttryck för trauma, sorg och social resiliens på sociala medier.

Nora Räthzel

Jag integrerar miljö- och arbetsstudier, genus- och etnicitetsforskning och är intresserad av hur individer skapar kulturer av motstånd och underordning.

Paolo Velásquez
Telefon
090-786 73 66

Jag har varit doktorand sedan hösten 2018. Min forskning handlar om utbildningens effekt på fördomar (huvudsakligen attityder till etniska minoriteter).

Petter Widmark
Pär Sundling
Telefon
090-786 79 88
Ragnar Lundström
Telefon
090-786 78 54
Samuel Merrill
Telefon
090-786 62 82

Jag är en tvärvetenskaplig forskare med bakgrund inom samtida arkeologi och kulturgeografi och är i dag specialiserad på digital sociologi.

Sara Lundell
Telefon
090-786 80 42

Postdoktor i medicinsk sociologi som forskar om hur skam och skuld påverkar egenvård hos patienter med KOL. Involverad i forskning om eHälsa som stöd för egenvård hos patientgruppen.

Sergio Lo Iacono
Telefon
090-786 75 86
Simon Lindgren
Telefon
090-786 95 19

Jag är professor i sociologi. Min forskning handlar om politik, makt och motstånd, och särskilt om den roll som digital teknik spelar i sådana processer.

Sofia Wård
Telefon
090-786 64 45
Tobias Richard
Telefon
090-786 52 68

Doktorand på Sociologiska institutionen och Centrum för skolledarutveckling. 

Ulf Stödberg
Telefon
090-786 61 22
Ulrika Sahlén
Telefon
090-786 52 91

Jag jobbar som kommunikatör och webbredaktör för Pedagogik, Psykologi och Sociologi. Jag producerar trycksaker och sköter institutionernas interna och externa kommunikation.

Ulrika Schmauch
Telefon
090-786 52 88

Min forskning kretsar kring ojämlikhet i allmänhet och i relation till ras/etnicitet, plats och genus i synnerhet.

Åsa Gustafson
Telefon
090-786 95 15

Jag är lektor vid Sociologiska institutionen och arbetar huvudsakligen med undervisning. Jag är meriterad lärare och har en funktion som biträdande studierektor.