Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Om Sociologiska institutionen


70
anställda


5
program


533
studenter


50
kurser

Utbildning

Läs mer om våra kurser och program

Forskning

Läs mer om vår forskning

Samarbeta med oss

Har du idéer? Vi finns här

Personal

Våra medarbetare

Sociologiska institutionen tillhör den samhällsvetenskapliga fakulteten.

Institutionens ledningsstruktur ser ut på följande sätt:

Institutionens verksamhet leds av en prefekt, med ansvar för personal, administration, ekonomi, utbildning på grund- och avancerad nivå och handlingsplaner, en ställföreträdande prefekt med ansvar för forskarutbildning samt en biträdande prefekt med ansvar för forskning.

Vid institutionen finns ett antal utskott som bereder frågor inom respektive område,
t ex planeringsutskottet, utbildningsutskottet, forskarutbildnings-/forskningsutskottet.

Utöver dessa beredningsgrupper finns andra forum som bereder och diskuterar frågor av betydelse för olika delar av verksamheten: IKT-utskottet, Jämställdhetsrådet samt Handledarkollegiet.