"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Om Sociologiska institutionen


60
anställda


5
program


533
studenter


50
kurser

Utbildning

Läs mer om våra kurser och program

Forskning

Läs mer om vår forskning

Samarbeta med oss

Har du idéer? Vi finns här

Personal

Våra medarbetare

Institutionens ledningsstruktur

Institutionen leds av en prefekt, med övergripande ansvar för verksamhet, personal, ekonomi och arbetsmiljö. I ledningsgruppen ingår ställföreträdande prefekt med ansvar för forskning, studierektor med ansvar för forskarutbildning samt två studierektorer med ansvar för utbildning på grundläggande och avancerad nivå.

Vid institutionen finns flera utskott som bereder frågor inom respektive område, som grundutbildningsutskottet och forsknings- och forskarutbildningsutskottet. Utöver dessa finns det andra forum som bereder och diskuterar frågor av betydelse för verksamheten, som handledarkollegiet och doktorandgruppen.

Sociologiska institutionen tillhör den samhällsvetenskapliga fakulteten.

Senast uppdaterad: 2022-10-13