"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Samarbeta med oss vid Sociologiska institutionen

Vi tror att alla kan vinna på att samarbeta. Därför samverkar vi på Sociologiska institutionen gärna med företag, myndigheter, organisationer och andra externa aktörer. Att mötas kring gemensamma idéer, utmaningar och projekt bidrar till utveckling för er, för våra studenter och forskare – och för samhället i stort.

Arrangemang för allmänheten

Institutionen medverkar i olika populärvetenskapliga arrangemang, t ex Vetenskapsluncher, Föreläsningar och seminarier för allmänhet, personal och studenter, arrangerade i Umeå universitets regi. Våra medarbetare medverkar också med artiklar, föreläsningar och intervjuer i olika mediesammanhang.

Samverkan med samhället

Våra lärare och forskare samverkar med främst offentliga institutioner inom ett antal projekt och våra lärare är också efterfrågade vid olika fortbildningsdagar som företag och organisationer arrangerar. Vi medverkar även i uppdragsutbildningar.

Kunskapsöversikter inom ledarskap och organisation
Studenter som läser ämnet ledarskap och organisation får under utbildningen göra en kunskapsöversikt utifrån en specifik utvecklingsfråga. Frågan kan formuleras av studenten själv eller av en extern verksamhet.

Vill du som extern verksamhet skicka in en utvecklingsfråga?

Varmt välkommen att kontakta oss via kontaktuppgifterna nedan.

Forskningssamverkan

Vårt forskningssamarbete sker både med andra fakulteter vid Umeå universitet och med andra institutioner inom den samhällsvetenskapliga fakulteten. Samarbetet sträcker sig även till andra svenska och europeiska universitet men också på ett internationellt plan. Inom t ex The European Social Survey (ESS) sker ett europeiskt samarbete samtidigt som det inom t ex området välfärdsforskning även sker ett internationellt samarbete med forskare inom t ex "The International Social Survey Program" (ISSP). Även inom området "Etnicitet, nationella identiteter, migration och rasism" samarbetar vi på ett internationellt plan.

Gästforskarutbyte

Institutionen har ett aktivt gästforskarutbyte och gästas regelbundet av forskare från andra universitet för kortare eller längre vistelser. På motsvarande sätt deltar vår egen personal i lärar-/forskarutbyten vid andra internationella universitet.

Senast uppdaterad: 2023-02-14