"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Språkdidaktik och pedagogiskt arbete

Vårt mål är att vara en ledande miljö inom tvärvetenskaplig forskning som studerar de kognitiva, kulturella och pedagogiska faktorer som har betydelse för lärande av, och undervisning i, språk och språkliga färdigheter.

Språkdidaktik i Umeå bygger på mer än 15 års forskning och erfarenhet inom språkdidaktik och samlar över 30 seniora forskare och doktorander. Vår forskning fokuserar på följande huvudteman:

 • barns språkutveckling
 • läs- och skrivutveckling på modersmålet och främmande språk
 • läs- och skrivsvårigheter
 • uttalsutveckling
 • skriftpraktiker
 • fritidens betydelse för språkutveckling
 • IKT-stödd språkundervisning
 • motivation
 • policy och språklärandets kulturella kontext
 • minoritetsspråkutbildning och språkrevitalisering
 • läroboksutveckling

Vi erbjuder en fyraårig forskarutbildning i Språkdidaktik som för närvarande kan inriktas mot (1) förstaspråksdidaktik eller (2) andra- och främmandespråksdidaktik. Vi har som mål att tillskapa en tredje inriktning mot minoritetsspråksdidaktik inom en snar framtid.

Kontaktinformation

Eva Lindgren
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 95 84
Senast uppdaterad: 2023-09-28