Hoppa direkt till innehållet
printicon

Utbildning

På den här sidan hittar du information om de utbildningar som ges vid institutionen för språkstudier. Längst ned finns kontaktinformation till våra studievägledare.

Fristående kurser

Vid Institutionen för språkstudier kan du läsa fristående kurser i 12 språk samt i lingvistik. Kurserna kan kombineras till en examen eller komplettera din övriga utbildning.
Lista över våra fristående kurser

Kandidatprogrammet i språk

Du väljer något av språken engelska, finska, franska, ryska, spanska eller tyska som huvudområde. I programmet får du goda färdigheter i det språk du väljer som huvudområde, och dessutom användbar kunskap och förståelse om språk, kultur och kommunikation.
Läs mer om Kandidatprogrammet i språk

Lärarutbildning

Den största yrkeskategori vi utbildar är lärare. Vi ansvarar för ämnesstudierna i läs- och skrivutveckling, svenska, svenska som andraspråk, engelska och moderna språk och vi ger undervisning och stöd i röst och tal för alla blivande lärare. Vi ger fortbildande kurser för verksamma lärare och från och med läsåret 2010-11 ansvarar vi också för inriktningen svenska i speciallärarprogrammet.
Läs mer om lärarutbildning

Utbildning på forskarnivå

Vi erbjuder utbildning på forskarnivå i de moderna språkens litteratur, pedagogiskt arbete, samiska studier, språkdidaktik, samt språkvetenskap.
Läs mer om våra utbildningar på forskarnivå

Uppdragsutbildning/kompetensutveckling

Vi har även möjlighet att erbjuda uppdragsutbildning/kompetensutveckling för både näringslivet och institutioner/enheter inom universitetet.
Läs mer om uppdragsutbildning/kompetensutveckling