Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Personal

Hitta den du söker i vår personalkatalog.

Anställda medarbetare

Ajlin Jonassen
Aleksei Semenenko
Telefon
090-786 62 69

Docent i ryska med inriktning mot litteraturvetenskap.

Anders Emanuelsson
Telefon
090-786 76 97
Anders Steinvall
Telefon
090-786 96 13
Andreas Nuottaniemi
Telefon
090-786 67 61

Jag är doktorand i språkdidaktik med inriktning mot flerspråkighet. Jag undervisar även i svenska som andraspråk på grundutbildningen.

Anna Burman Nyberg
Telefon
090-786 71 99
Anna-Lill Drugge
Telefon
090-786 99 43

Jag är doktor i historia och arbetar som universitetslektor i samiska studier.

Annett Vikström
Telefon
090-786 92 81
Anngelica Kristoferqvist

Jag jobbar vid Arcum och sköter den dagliga verksamheten. Mina akademiska bakgrunder är inom kognitionsvetenskap, datavetenskap och psykologi.

Annie Sebbfolk
Telefon
090-786 53 69

Jag sköter tentamenshanteringen. Till mig vänder du dig om du behöver hjälp att anmäla dig till en tenta, vill hämta ut en skriven tenta eller har övriga tentafrågor. 

Annika Norlund Shaswar
Telefon
090-786 51 13

Jag är lektor i språkdidaktik, lärarutbildare och forskningsledare för Litum. Min forskning är främst inriktad mot andraspråksutveckling, flerspråkighet och litteracitet.

Berit Aronsson
Telefon
090-786 97 13
Berit Åström
Telefon
090-786 62 35

Docent i engelsk litteratur. Undervisar i litteratur, kulturstudier, språkfärdighet och akademiskt skrivande på alla nivåer. Forskar inom genus och kulturstudier, med fokus på motherhood studies. 

Bettina Jobin
Telefon
090-786 97 12

Jag undervisar i tysk språkvetenskap och kultur både på campus och via nätet.

Carla Jonsson
Telefon
090-786 61 96

Professor i pedagogiskt arbete.

Forskningsintressen: flerspråkighet i undervisning och arbetsliv, minoritetsspråk, svenska som andraspråk, translanguaging, sociolingvistik, lingvistisk etnografi.

 

 

Catrine Jonsson
Telefon
090-786 99 73
Christian Bardeau

Undervisande lärare för nybörjarkursen, kvalifikationskursen och påfartskursen i franska. 

Christina Karlberg
Telefon
090-786 55 24
Christina Sörvåg
Telefon
090-786 59 13
Daniel Andersson
Telefon
090-786 57 08
Elena Glotova
Telefon
090-786 61 13
Elena Lindholm
Telefon
090-786 52 44

Docent i spanska och meriterad lärare vid Institutionen för språkstudier

Elin Jälmbrant
Telefon
090-786 64 20
Elisabeth Nilsson
Telefon
090-786 65 20
Emil Molander
Telefon
090-786 63 62

Undervisar i svenska som andraspråk 

Emma Strömqvist
Telefon
090-786 57 96

Jag arbetar som ekonomiadministratör på Språk, Arcum och Várdduo med 25% arbetstid på vardera ställe.

Erika Sturk
Telefon
090-786 53 97

Jag forskar och undervisar inom området språkdidaktik och är särskilt intresserad av frågor som rör skrivande och demokrati.

Eva Harmatova
Telefon
090-786 54 63
Eva Lindgren
Telefon
090-786 95 84

Jag forskar, handleder och undervisar inom området språkdidaktik och är särskilt intresserad av frågor som rör skrivande, språk och demokrati.

Eva Westergren
Telefon
090-786 65 82
Felizitas Messinger
Florence Sisask
Telefon
090-786 59 94

Jag är universitetsadjunkt i franska och svenska som andraspråk, institutionens internationella kontaktperson tillika studievägledare. Jag forskar om 1900-talets franska kvinnliga författare.

Gabriella Morén
Telefon
090-786 62 53
Giovanni Fort
Giuseppe Nencioni
Telefon
090-786 69 30
Gun Lystedt
Telefon
090-786 59 87
Görel Sandström
Telefon
090-786 63 97

Jag är universitetslektor i allmän språkvetenskap och undervisar i lingvistik och kognitionsvetenskap. Jag är också biträdande studierektor för lingvistik, språkdidaktik och svenska som andraspråk.

Hampus Holm
Telefon
090-786 76 14
Hanna Outakoski
Telefon
090-786 63 26

Mun lean davvisámegiela oahpaheaddji ja máŋggagielatvuođa ja čállinoahpahusa dutki. Jag är lärare i nordsamiska och jag forskar på flerspråkighet och skrivundervisning.

Hanna Söderlund
Telefon
090-786 59 56

Språkforskare med intresse för maktrelationer i samtal. Forskar om humor, idrott, makt och kön.

Heidi Hansson
Telefon
090-786 56 49

Jag är vicerektor med särskilt ansvar för utbildning på grundnivå och avancerad nivå, och lika villkorsfrågor. I uppdraget ingår även samverkan och internationalisering inom utbildning.

Ida Asplund
Ingela Valfridsson
Telefon
090-786 62 39

Undervisar i tyska och språkdidaktik. Är också samordnare för lärarutbildning och minoritetsspråk samt bitr studierektor för finska, meänkieli, samiska och tyska.

Ingmarie Mellenius
Telefon
090-786 77 01
Irene Sedlacek
Telefon
090-786 62 40
Jenny Bergström
Telefon
090-786 73 94

Doktorand i pedagogiskt arbete 

 

Jenny Sperens
Telefon
090-786 67 85

Jag är doktorand i engelsk litteratur. I mitt arbete intresserar jag mig för skildringar av genus och särskilt för skildringar av maskulinitet.

Johan Nordlander
Telefon
090-786 62 36
John Vincent Baker
Telefon
090-786 76 36
Jonas Carlquist
Telefon
090-786 66 24

Professor i Nordiska språk

José Gamboa
Telefon
090-786 54 87
Kaisa Huuva
Telefon
090-786 95 61
Kajsa Törmä
Telefon
090-786 73 96
Karyn Sandström
Telefon
090-786 96 16
Katrin Pusch
Telefon
090-786 96 36

Jobbar med studieadministration av kurser inom engelska, franska, samiska och svenska för internationella studenter. 

Krister Stoor
Telefon
090-786 62 75

Universitetslektor vid samiska studier/Sámi dutkan. Folklore, etnologi, immateriell kultur är mitt forskningsområde.

Kristina Persson
Telefon
090-786 54 88

Universitetslektor i svenska. Studierektor för grundutbildning och avancerad nivå.

Lars-Erik Edlund
Telefon
090-786 78 87

Forskar på dialekter och ortnamn i det mångspråkiga Nordskandinavien, liksom olika språkliga landskap. Fokus ligger på de skandinaviska språken. Arbetar även med språkhistoria, t.ex. etymologi. 

Leila Kantola
Telefon
090-786 78 03
Lenita Jensen
Telefon
090-786 53 34
Linda Sandström
Telefon
090-786 90 77

Jag är postdoktor på Humlab och arbetar inom ett infrastrukturprojekt, Swe-Clarin, med fokus på hantering av inspelat talmaterial.

Line Lindgren
Telefon
090-786 52 36
Linn Bonna
Telefon
090-786 55 08
Luke Laframboise
Telefon
090-786 73 76

Jag är doktarand i samistudier. Jag forskar om urfolkspolitik och arktiska relationer.

Magnus Nordström
Telefon
090-786 57 23

Jag arbetar 70 % på Institutionen för språkstudier, 25 % på UPL och 5 % på Arcum med bl.a. IT- och datorfrågor, e-lärande, webb och kommunikation.

Mai Trang Vu
Telefon
090-786 67 60

Universitetslektor in Teacher Education, ESL/EFL/EAL

Malin Isaksson
Telefon
090-786 52 42

Undervisar i franska, främst med litterär inriktning. Forskar om litteratur i möte med läsare. Det innebär bland annat fanfiction-forskning, litteraturdidaktiska perspektiv och receptionsforskning.

Malin Öberg
Telefon
090-786 54 91
Mareike Jendis
Telefon
090-786 56 65
Margita Rönngren
Telefon
090-786 56 06

Jag arbetar som adjunkt i svenska för tidigare år. Undervisar på lärarutbildningen i kurser för fritidslärare, förskollärare och grundlärare från F-6.

Maria Levlin
Telefon
090-786 90 94

Lektor i språkdidaktik. Jag undervisar på speciallärarprogrammet och mitt forskningsområde är läs- och skrivsvårigheter.

 

Telefon
090-786 52 41

Jag är professor i modern engelsk litteratur. Från 2016 har jag också uppdraget som studierektor för forskarutbildningen.

Maria Rosenberg
Telefon
090-786 58 83

Mina huvudsakliga forskningsområden ligger inom morfologi, med fokus på ordbildning, lexikal semantik, kontrastiv lingvistik (svensk-fransk), korpuslingvistik och barnspråk.

Maria Stridsman
Telefon
090-786 70 81

Doktorand i språkdidaktik med inriktning mot andraspråksinlärning och vokabulär

Maria Svensson
Telefon
090-786 55 19

Med utgångspunkt i fraseologin, som behandlar flerordsuttryck, har jag, via bildligt språk, kommit att intressera mig för dubbla betydelser, inte minst i hur dessa utnyttjas i ordlekar.

Marie Figaro
Telefon
090-786 98 16
Marja Stina Svonni
Telefon
090-786 50 06
Telefon
090-786 60 04

Prodekan för humanistisk fakultet och professor i engelsk språkvetenskap

Mattias Gunéll
Merja Torvinen
Telefon
090-786 50 30

Universitetslektor i finska. Meriterad lärare.

Mervi Erkheikki
Telefon
090-786 74 79
Mikael Vinka
Telefon
090-786 79 92

Jag disputerade i lingvistik 2002 vid McGill University. Jag forskar främst om sydsamisk syntax, inom ramen för generativ grammatik.

Mirja Wallström
Natalia Ringblom
Per Ambrosiani
Telefon
090-786 62 37

Professor i ryska

Per Boström
Telefon
090-786 59 81

 Metaforforskare. Kärleksforskare. Lektor. Studierektor. 

Peter Ström
Telefon
090-786 58 36

Jag forskar och undervisar i svenska/nordiska språk.

Robert Eckeryd
Telefon
090-786 78 24
Sejla Kilim
Telefon
090-786 61 63

Doktorand i språkdidaktik. Pågående avhandlingsstudie om flerspråkighet och flerspråkiga litteracitetspraktiker i grundskolans senare år.

Sofia Rova
Telefon
090-786 70 27
Susanne Haugen
Telefon
090-786 78 99
Suvi Karjalainen
Telefon
090-786 72 89
Tuija Määttä
Telefon
090-786 67 06
Van Leavenworth
Telefon
090-786 96 27

Jag är universitetslektor i engelsk litteratur. Jag undervisar i litteratur, kulturstudier, språkfärdighet och akademiskt skrivande på alla nivåer.

Vera Holmberg
Telefon
090-786 56 64
Vesna Busic
Telefon
090-786 57 19
Vivian Byström
Telefon
090-786 75 29
Yvonne Knospe
Telefon
090-786 76 35
Åsa Otterbjörk
Telefon
090-786 53 99

Logoped och adjunkt för Röst och tal för lärarstuderande. Även undervisning i bl a uttal och talproduktion.