Hoppa direkt till innehållet
printicon

Personal

Hitta den du söker i vår personalkatalog.

Anställda medarbetare

Ajlin Jonassen, universitetsadjunkt
Aleksei Semenenko, universitetslektor
Telefon
090-786 62 69

Docent i ryska med inriktning mot litteraturvetenskap.

Anders Steinvall, universitetslektor
Telefon
090-786 96 13
Andreas Nuottaniemi, doktorand
Telefon
090-786 67 61

Jag är doktorand i språkdidaktik med inriktning mot svenska som andraspråk. Jag undervisar även i svenska som andraspråk på grundutbildningen.

Anna Burman Nyberg, universitetsadjunkt, adjungerad
Telefon
090-786 71 99
Anna Wernblom, administratör, HR
Telefon
090-786 52 43
Anna-Lill Drugge, universitetslektor
Telefon
090-786 99 43

Jag arbetar som universitetslektor i samiska studier. Jag är också samordnare för samverkan vid Enheten för externa relationer.

Annett Vikström, studieadministratör
Telefon
090-786 92 81
Annie Sebbfolk, amanuens
Telefon
090-786 53 69

Jag sköter tentamenshanteringen. Till mig vänder du dig om du behöver hjälp att anmäla dig till en tenta, vill hämta ut en skriven tenta eller har övriga tentafrågor. 

Annika Norlund Shaswar, universitetslektor
Telefon
090-786 51 13

Jag är lektor i språkdidaktik, lärarutbildare och forskningsledare för Litum. Min forskning är främst inriktad mot andraspråksutveckling, flerspråkighet och litteracitet.

Berit Aronsson, universitetslektor
Telefon
090-786 97 13
Berit Åström, universitetslektor
Telefon
090-786 62 35

Jag är docent i engelsk litteratur, men undervisar i litteratur, kulturstudier, språkfärdighet och akademiskt skrivande på alla nivåer.  Jag forskar inom genus och kulturstudier, med fokus på motherhood studies. Jag har forskat på representationen av mödrar bl. a. annat inom tecknad film, television, kriminallitteratur, science fiction. Mitt nästa projekt är en studie av amerikanska s.k. advice books som vänder sig till ensamstående mödrar till pojkar.

Bettina Jobin, universitetslektor
Telefon
090-786 97 12
Catrine Jonsson, universitetsadjunkt
Telefon
090-786 99 73
Christina Karlberg, administrativ samordnare
Telefon
090-786 55 24
Christina Sörvåg, universitetsadjunkt
Telefon
090-786 59 13
Daniel Andersson, universitetslektor
Telefon
090-786 57 08
Daniel Kjellander, doktorand
Telefon
090-786 61 75

Jag är doktorand i Engelsk språkvetenskap med inriktning mot semantik och ordbildning. Mitt forskningsområde är ord av typen 'brunch' och 'brexit', med fokus på bakomliggande kognitiva mekanismer.

Elena Lindholm, universitetslektor
Telefon
090-786 52 44

Docent i spanska vid Institutionen för språkstudier och vikarierande forskningssamordnare vid Humanistiska fakultetens kansli.

Elin Jälmbrant, universitetsadjunkt
Telefon
090-786 64 20
Elisabeth Nilsson, universitetsadjunkt (tjänstledig), doktorand
Telefon
090-786 65 20
Emil Molander, universitetsadjunkt
Telefon
090-786 63 62

Undervisar i svenska som andraspråk 

Emma Strömqvist, studieadministratör (tjänstledig), administratör, utbildning
Telefon
090-786 57 96
Erika Sturk, universitetsadjunkt (tjänstledig), doktorand
Telefon
090-786 53 97
Eva Harmatova, universitetsadjunkt
Telefon
090-786 54 63
Eva Lindgren, professor
Telefon
090-786 95 84

Jag forskar, handleder och undervisar inom området språkdidaktik och är särskilt intresserad av frågor som rör skrivande, språk och demokrati.

Eva Westergren, universitetsadjunkt
Telefon
090-786 65 82
Fariba Majlesi, doktorand (tjänstledig)
Florence Sisask, universitetsadjunkt
Telefon
090-786 59 94

Jag är universitetsadjunkt i franska och svenska som andraspråk, institutionens internationella kontaktperson tillika studievägledare. Jag forskar om 1900-talets franska kvinnliga författare.

Gabriella Moren, universitetsadjunkt
Telefon
090-786 62 53
Giovanni Fort, universitetslektor
Giuseppe Nencioni, universitetslektor, senior
Telefon
090-786 69 30
Gun Lystedt, universitetsadjunkt
Telefon
090-786 59 87
Görel Sandström, universitetslektor
Telefon
090-786 63 97

Universitetslektor i lingvistik

Biträdande studierektor för lingvistik och språkdidaktik

Hanna Outakoski, universitetslektor
Telefon
090-786 63 26

Mun lean davvisámegiela oahpaheaddji ja máŋggagielatvuođa ja čállinoahpahusa dutki. Jag är lärare i nordsamiska och jag forskar på flerspråkighet och skrivundervisning.

Hanna Söderlund, universitetslektor
Telefon
090-786 59 56

Språkforskare med intresse för maktrelationer i samtal. Forskar om humor, idrott, makt och kön.

Heidi Hansson, professor
Telefon
090-786 56 49

Jag är vicerektor med särskilt ansvar för utbildning på grundnivå och avancerad nivå, och lika villkorsfrågor. I uppdraget ingår även samverkan och internationalisering inom utbildning.

Ingela Valfridsson, universitetsadjunkt
Telefon
090-786 62 39

Jag undervisar i tyska och språkdidaktik. Är samordnare för lärarutbildning och för minoritetsspråk samt bitr studierektor för finska, meänkieli, samiska, spanska och tyska.

Johan Nordlander, universitetslektor
Telefon
090-786 62 36
John Vincent Baker, universitetsadjunkt
Telefon
090-786 76 36
Jonas Carlquist, professor
Telefon
090-786 66 24

Professor i Nordiska språk

Jose Gamboa, universitetslektor
Telefon
090-786 54 87
Karyn Sandström, universitetslektor
Telefon
090-786 96 16
Krister Stoor, universitetslektor
Telefon
090-786 62 75

Föreståndare på Vaartoe - Centrum för samisk forskning. Lektor vid samiska studier/Sámi dutkan. Folklore, etnologi, immateriell kultur är mitt forskningsområde.

Kristina Persson, universitetslektor
Telefon
090-786 54 88

Universitetslektor i svenska. Studierektor för grundutbildning och avancerad nivå.

Lacey Okonski, postdoktor
Telefon
090-786 58 43

I am a Postdoc jointly funded by the Language Studies Department and Humlab, a technical environment specifically for digital humanities.

Leila Kantola, universitetslektor
Telefon
090-786 78 03
Lena Granstedt, universitetslektor
Telefon
090-786 56 80
Lenita Jensen, ekonomiadministratör
Telefon
090-786 53 34
Linn Bonna, studieadministratör
Telefon
090-786 55 08
Magnus Nordström, systemadministratör, IT
Telefon
090-786 57 23
Mai Trang Vu, universitetslektor
Telefon
090-786 67 60

Current project: "Gender bias in English textbooks in Vietnam" (supported by a grant from the National Geographic Society).

Malin Isaksson, universitetslektor
Telefon
090-786 52 42

Undervisar i franska, främst med litterär inriktning. Forskar om litteratur i möte med läsare.

Malin Öberg, universitetsadjunkt
Telefon
090-786 54 91
Mareike Jendis, universitetslektor
Telefon
090-786 56 65
Margita Rönngren, universitetsadjunkt
Telefon
090-786 56 06

Jag arbetar som adjunkt i svenska för tidigare år. Undervisar på lärarutbildningen i kurser för fritidslärare, förskollärare och grundlärare från F-6.

Maria Levlin, universitetslektor
Telefon
090-786 90 94
Maria Lindgren Leavenworth, universitetslektor
Telefon
090-786 52 41

Jag är docent i engelsk litteratur. Från 2016 har jag också uppdraget som studierektor för forskarutbildningen.

Maria Rosenberg, universitetslektor
Telefon
090-786 58 83

Mina huvudsakliga forskningsområden ligger inom morfologi, med fokus på ordbildning, lexikal semantik, kontrastiv lingvistik (svensk-fransk), korpuslingvistik och barnspråk.

Maria Stridsman, doktorand
Telefon
090-786 70 81

Doktorand i språkdidaktik

Maria Svensson, universitetslektor
Telefon
090-786 55 19

Med utgångspunkt i fraseologin, som behandlar flerordsuttryck, har jag, via bildligt språk, kommit att intressera mig för dubbla betydelser, inte minst i hur dessa utnyttjas i ordlekar.

Marie Figaro, studieadministratör
Telefon
090-786 98 16
Marlene Johansson Falck, universitetslektor
Telefon
090-786 60 04

Jag är universitetslektor vid Institutionen för språkstudier och docent i engelsk språkvetenskap. Från hösten 2017 är jag biträdande prefekt med ansvar för forskning.

Merja Torvinen, universitetsadjunkt
Telefon
090-786 50 30
Per Ambrosiani, professor
Telefon
090-786 62 37

Professor i ryska

Per Boström, universitetslektor
Telefon
090-786 59 81

 Metaforforskare. Kärleksforskare. Lektor. 

Peter Ström, universitetslektor
Telefon
090-786 58 36

Jag undervisar och forskar i svenska språket/nordiska språk.

Robert Eckeryd, forskningsassistent, förste
Telefon
090-786 78 24
Sejla Kilim, doktorand
Telefon
090-786 61 63

Doktorand i språkdidaktik. Pågående avhandlingsstudie om flerspråkighet och flerspråkiga litteracitetspraktiker i grundskolans senare år.

Spoke Wintersparv, doktorand
Telefon
090-786 62 84

Doktorand i pedagogiskt arbete, för tillfället stationerad vid University of Oregon. I mitt doktorandprojekt undersöker jag hur gymnasielärare undervisar skönlitteratur.

Susanne Haugen, universitetslektor
Telefon
090-786 78 99
Suvi Karjalainen, universitetsadjunkt (tjänstledig)
Tuija Määttä, universitetslektor
Telefon
090-786 67 06
Ulrika Ivarsson, universitetsadjunkt, adjungerad
Van Leavenworth, universitetslektor
Telefon
090-786 96 27

Jag är universitetslektor i engelsk litteratur. Jag undervisar i litteratur, kulturstudier, språkfärdighet och akademiskt skrivande på alla nivåer.

Vera Holmberg, studieadministratör
Telefon
090-786 56 64
Vesna Busic, universitetsadjunkt
Telefon
090-786 57 19
Virginia Langum, universitetslektor
Telefon
090-786 90 83
Yvonne Knospe, universitetslektor
Telefon
090-786 76 35
Åsa Otterbjörk, universitetsadjunkt
Telefon
090-786 53 99