Hoppa direkt till innehållet
printicon

Personal

Hitta den du söker i vår personalkatalog.

Anställda medarbetare

Aleksei Semenenko, universitetslektor

Docent i ryska med inriktning mot litteraturvetenskap.

Berit Åström, universitetslektor

Jag är docent i engelsk litteratur, men undervisar i litteratur, kulturstudier, språkfärdighet och akademiskt skrivande på alla nivåer.  Jag forskar inom genus och kulturstudier, med fokus på motherhood studies. Jag har forskat på representationen av mödrar bl. a. annat inom tecknad film, television, kriminallitteratur, science fiction. Mitt nästa projekt är en studie av amerikanska s.k. advice books som vänder sig till ensamstående mödrar till pojkar.

Daniel Kjellander, doktorand

Jag är doktorand i Engelsk språkvetenskap med inriktning mot semantik och ordbildning. Jag undervisar även på grundnivå i ämnena språkhistoria och språksociologi.

Elena Lindholm, universitetslektor

Docent i spanska vid Institutionen för språkstudier och vikarierande forskningssamordnare vid Humanistiska fakultetens kansli.

Elisabeth Nilsson, universitetsadjunkt (tjänstledig), doktorand
Erika Gillblad, universitetsadjunkt (tjänstledig), doktorand
Eva Lindgren, professor

Jag forskar, handleder och undervisar inom området språkdidaktik och är särskilt intresserad av frågor som rör skrivande, språk och demokrati.

Görel Sandström, universitetslektor

Universitetslektor i lingvistik

Biträdande studierektor för lingvistik och språkdidaktik

Hanna Söderlund, universitetslektor

Språkforskare med intresse för maktrelationer i samtal. Forskar om humor, idrott, makt och kön.

Heidi Hansson, professor

Jag är vicerektor med särskilt ansvar för utbildning på grundnivå och avancerad nivå, och lika villkorsfrågor. I uppdraget ingår även samverkan och internationalisering inom utbildning.

Jonas Carlquist, professor

Professor i Nordiska språk

Josefin Devine, doktorand (tjänstledig)
Krister Stoor, universitetslektor

Från och med 1 januari 2019 är jag nu föreståndare på Vaartoe - Centrum för samisk forskning. 

Mai Trang Vu, universitetslektor

Current project: "Gender bias in English textbooks in Vietnam" (supported by a grant from the National Geographic Society).

Malin Isaksson, universitetslektor

Undervisar i franska, främst med litterär inriktning. Forskar om litteratur i möte med läsare.

Margita Rönngren, universitetsadjunkt

Jag arbetar som adjunkt i svenska för tidigare år. Undervisar på lärarutbildningen i kurser för fritidslärare, förskollärare och grundlärare från F-6.

Maria Lindgren Leavenworth, universitetslektor

Jag är universitetslektor vid institutionen för språkstudier, och docent i engelsk litteratur. Från 2016 har jag också uppdraget som studierektor för forskarutbildningen.

Maria Rosenberg, universitetslektor

Mina huvudsakliga forskningsområden ligger inom morfologi, med fokus på ordbildning, lexikal semantik, kontrastiv lingvistik (svensk-fransk), korpuslingvistik och barnspråk.

Maria Stridsman, doktorand

Doktorand i språkdidaktik

Maria Svensson, universitetslektor

Med utgångspunkt i fraseologin, som behandlar flerordsuttryck, har jag, via bildligt språk, kommit att intressera mig för dubbla betydelser, inte minst i hur dessa utnyttjas i ordlekar.

Marlene Johansson Falck, universitetslektor

Jag är universitetslektor vid Institutionen för språkstudier och docent i engelsk språkvetenskap. Från hösten 2017 är jag biträdande prefekt med ansvar för forskning.

Per Boström, universitetslektor

 Metaforforskare. Kärleksforskare. Lektor. 

Sejla Kilim, doktorand

Doktorand i språkdidaktik. Pågående avhandlingsstudie om flerspråkighet och flerspråkiga litteracitetspraktiker i grundskolans senare år.

Spoke Wintersparv, doktorand

Doktorand i pedagogiskt arbete, för tillfället stationerad vid University of Oregon. I mitt doktorandprojekt undersöker jag hur gymnasielärare undervisar skönlitteratur.

Suvi Karjalainen, universitetsadjunkt (tjänstledig)
Ulrika Ivarsson, universitetsadjunkt, adjungerad
Van Leavenworth, universitetslektor

Jag är universitetslektor i engelsk litteratur. Jag undervisar i litteratur, kulturstudier, språkfärdighet och akademiskt skrivande på alla nivåer.

Virginia Langum, universitetslektor (tjänstledig), universitetslektor
Yvonne Knospe, postdoktor

Yvonne Knospe har en doktorsexamen inom språkdidaktik. För tillfället är hon postdoktor i specialpedagogik. Hennes forskning fokuserar på inlärning och undervisning av skrivande.