Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Magister- och masterexamen från fristående kurser

Vill du stärka din kompetens och konkurrenskraft på arbetsmarknaden? Vill du öka dina möjligheter till en forskarkarriär?

En magister- och masterexamen i statsvetenskap eller i freds- och konfliktstudier ger dig ämnesfördjupning och stärker din kompetens inom respektive ämnesområde. På så sätt blir du mer konkurrenskraftig på arbetsmarknaden. Med en magisterexamen får du dessutom möjligheten att söka forskarutbildning. En masterexamen förbereder dig ännu grundligare för både arbetsmarknaden och en eventuell forskarutbildning.

Hur går det till?

Du söker och läser fristående kurser och skapar på så sätt din egen utbildning efter personligt tycke och smak. När du läser fristående kurser kan du profilera din egen utbildning genom att kombinera de kurser och ämnen du vill. Att ta en examen från fristående kurser är lika mycket värt som om du tar examen efter att du har läst ett program. Det finns dock vissa krav som man måste uppfylla för att kunna ta ut en examen. Kravet för att uppnå en magisterexamen är att man ska ha fullgjort kursfordringar om 60 hp, varav minst 45 hp på avancerad nivå. Inom de avslutade kurserna på avancerad nivå ska minst 30 hp tillhöra huvudområdet Statsvetenskap respektive Freds- och konfliktstudier, inklusive författandet av en magisteruppsats i respektive ämne. Kurserna inom huvudområdet kan sedan kombineras med andra kurser. Masterexamen omfattar totalt 120 hp, varav minst 90 hp på avancerad nivå. Inom de avslutade kurserna på avancerad nivå ska minst 60 hp tillhöra huvudområdet Statsvetenskap respektive Freds- och konfliktstudier, inklusive författandet av en masteruppsats i respektive ämne.

Mer information om fristående kurser för magister- och masterexamen i statsvetenskap och freds- och konfliktstudier hittar du via menyn.

Kontaktuppgifter till studierektor

Ann-Sofi Rönnbäck
Universitetsadjunkt
E-post
E-post
Telefon
090-786 57 01