"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Uppsatser

Här hittar du som ska skriva uppsats eller examensarbete vilka kriterier som gäller vid bedömningen, uppsatsmallar, ämnesspecifik information och kan söka bland äldre uppsatser.

Bedömningskriterier

Obs! Notera att filosofi- och historieämnet har egna uppsatskriterier istället för dessa generella. Se under rubriken Ämnesspecifik uppsatsinformation längre ned.

Kriterier för bedömning av uppsatser (reviderad januari 2016)
Essay assessment criteria

Kriterier för bedömning av förmåga till muntlig presentation och diskussion – kandidatexamensnivå
Kriterier för bedömning av förmåga till muntlig presentation och diskussion – avancerad nivå

Mallar för studentuppsatser och examensarbeten

Nedladdningsbara mallar för studentuppsatser och examensarbeten vid Umeå universitet

Instruktioner för att använda uppsatsmallen.pdf (28 kB)

Formulär för uppsatsuppgifter (Diva-formulär)

Behandling av personuppgifter i studentarbeten

Om du behandlar personuppgifter i arbetet med din uppsats är det viktigt att du gör det på rätt sätt så att inte obhöriga får åtkomst till dessa uppgifter. Särskilt viktigt är det om du samlar in känsliga personuppgifter som rör ras och etniskt ursprung, religiös eller politisk åskådning, hälsa och sexualitet mm.

Här kan du läsa mer om vad som gäller vid behandling av personuppgifter i studentarbeten 

Upphovsrätt för bildmaterial i uppsatser

Observera att du måste ha korrekta rättigheter/copyright för allt ev. bildmaterial i din uppsats innan den publiceras på nätet, t.ex. i universitetets databas DiVA. Här kan du läsa mer om vad som gäller på Universitetsbibliotekets webbsida om upphovsrätt. Har du frågor om upphovsrätt vänd dig till universitetets studieverkstad.

Ämnesspecifik uppsatsinformation

För dig som skriver uppsats i filosofi

Kriterier för bedömning av uppsatser i filosofi.docx (24 kB)

Essay assessment criteria for Philosophy.docx (24 kB)

Se även filosofiämnets egna sidor om filosofiskt skrivande på https://filosofiskt-skrivande-umu.weebly.com/ 

För dig som skriver uppsats i historia

Pm med instruktioner om hur du skriver en uppsats i historia
(inlagt 2018-01-24)

Bedömningsmall för uppsatser i historia-B-kurs-fastställd-231019.pdf (142 kB)

Bedömningsmall för uppsatser i historia-Kandidat-fastställd-231019.pdf (144 kB)

Bedömningsmall för uppsatser i historia-Magister-Master-fastställd-231019.pdf (146 kB)

Få tips och stöd i skrivprocessen vid Universitetsbiblioteket

Vid Universitetsbiblioteket kan du får tips och hjälp under hela sök- och skrivprocessen. Besök deras drop-in, boka en handledningstid eller fördjupa dig på egen hand i deras guider kring informationssökning, referenshantering, akademiskt skrivande, upphovsrätt och studieteknik.
Läs mer på Universitetsbibliotekets webbplats

Tidigare publicerade studentuppsatser och examensarbeten på C- och D-nivå

Från och med 2015 publicerar vi samtliga studentuppsatser på C- och D-nivå i universitetets databas DiVA. Där finns även vissa uppsatser från tidigare år. I DiVA kan du söka bland uppsatser utifrån olika kriterier som ämne, publiceringsår, utbildningsprogram med mera.

Sök studentuppsatser i DiVA

Äldre uppsatser (till och med 2014) har vi samlat i egna uppsatsregister. Observera att dessa uppsatser inte finns tillgängliga i fulltext på nätet och att du därför måste kontakta våra studieadministratörer för beställning. När du beställer en uppsats tar vi ut en avgift för administrativa kostnader. Avgiften för en uppsats på tio sidor är 50 kronor och avgiften för varje sida därutöver är 2 kronor per sida. Utöver denna avgift tillkommer portokostnad (20-30 kr).

Kontakta våra studieadministratörer för att beställa äldre uppsatsregister och uppsatser på studieadmin.idesam@umu.se.

Senast uppdaterad: 2023-11-24