Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Studievägledning vid Pedagogiska institutionen

Studievägledningen har till uppgift att ge ämnesspecifik vägledning och information om program eller kurser vid Pedagogiska institutionen.

Vägledarna erbjuder vägledningssamtal via telefon, mail eller personliga möten på kontor eller online. De guidar i frågor som berör möjliga utbildningsvägar, programstrukturer, val av programkurser, praktikmöjligheter och utbytesstudier, samt vad som gäller vid studieuppehåll, avbrott eller tillgodoräknanden.

Kontakta alltid studievägledaren vid längre tids sjukdom eller studiefrånvaro.

 

Våra studievägledare

 • Programvägledare för Idrottsvetenskapliga programmet med inriktning mot strategiskt ledarskap och utveckling 180hp
 • Ämnesvägledare för Idrott och hälsa som ingår i olika lärarutbildningar
 • Studievägledare för fristående kurser på engelska i idrottspedagogik och pedagogik
 • Internationell kontaktperson för student- och personalmobilitet
 • Programvägledare för Personalvetarprogrammet, 180 hp
 • Programvägledare för Magisterprogram i Pedagogik, 60 hp
 • Pogramvägledare för Kandidatprogram i Pedagogik, 90 hp
 • Ämnesvägledare för kurser i Pedagogik inom programmen BIT- och Samhällsvetarprogrammet
 • Studievägledare för fristående kurser i Pedagogik
 • Ämnesvägledare för kurser i pedagogik på samtliga program på Lärarhögskolan
 • Praktiksamordnare för PersonalvetarprogrammetKandidat- och
 • Magisterprogrammet i Biblioteks- och informationsvetenskap

Centrala studievägledningen

För allmänna frågor om studie- och karriärval kan du vända dig till den centrala studievägledningen vid universitetet:

https://www.umu.se/student/vi-hjalper-dig/studievagledning/

Stöd och hjälp under din studietid

Som student hos Umeå universitet finns det en hel del stöd och hjälp du kan få under din studietid. Här läser du mer om det stöd och hjälp du kan få.

https://www.umu.se/utbildning/universitetsstudier---sa-funkar-det/

Tillgodoräknande

Om du tänker läsa ett program eller en kurs som motsvarar kunskaper du redan har från tidigare relevanta studier eller yrkeserfarenhet, kan du ansöka om tillgodoräknande. Du kan också behöva ansöka om tillgodoräknande för att uppfylla krav som ställs för den examen du vill få. Om du får ett tillgodoräknande beviljat innebär det att du inte behöver läsa just de delarna av utbildningen.

https://www.umu.se/student/mina-studier/tillgodoraknande/

Studieuppehåll/ Studieavbrott

Du som är antagen till utbildning och vill göra ett uppehåll i studierna kan ansöka om studieuppehåll. Du ska ha särskilda skäl för att ha möjlighet att få ett studieuppehåll beviljat. Om du är registrerad på en kurs eller ett program och vill avbryta dina studier, kan du anmäla ett studieavbrott.

https://www.umu.se/student/mina-studier/studieuppehall-parallellasning-och-studieavb

Examen

Ett mål med dina studier kan vara att få en examen. En examen visar att du har läst ett ämne till en viss nivå eller att du har gått en särskild utbildning. Du ansöker själv om examen när du är klar med dina studier. Examensbeviset skickas alltså inte till dig automatiskt.

https://www.umu.se/student/mina-studier/examen/rott/