"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Aktivitet 1. Studentundersökningar

Umeå universitet har fyra centralt initierade enkäter riktade mot studenter och doktorander. Enkäterna inhämtar information om studenters synpunkter, omdömen och erfarenheter av såväl utbildning som lärande- och forskningsmiljö. Genom enkäterna tar studenterna en aktiv del i arbetet med att vidareutveckla utbildningen.

Nybörjarenkäten

Nybörjarenkäten ger universitetet information och kunskap om varför nybörjarstudenterna valt den utbildning de påbörjat. Det ger också lärosätet en bild av hur nybörjarstudenterna uppfattar den information och det mottagande som de fick i anslutning till utbildningsstarten.

Nybörjarenkät 2021

Nybörjarenkäten 2019

Nybörjarenkäten 2017

Nybörjarenkäten 2015

Nybörjarenkäten 2012

Studiebarometern

Studiebarometern är en undersökning bland studenter som har kommit en bit i sin utbildning. Målsättningen är att ge en bild av hur studenterna upplever sina studier och sin studiesituation.

Studiebarometern 2020

Studiebarometern 2018

Studiebarometern 2016

Studiebarometern 2014

Studiebarometern 2012

Avgångsenkäten

Varje doktorand får en avgångsenkät strax efter disputationen. Enkäten består av frågor och påståenden som rör doktorandens sociala bakgrund, hur den vetenskapliga miljön och arbetsmiljön uppfattas. Enkäten innehåller frågor om hur doktoranden uppfattar utbildningens innehåll, vilka kunskaper som utbildningen gett och framtida arbetsuppgifter.

Avgångsenkäten 2018-2019

Graduation survey 2018-2019

Avgångsenkäten 2017

Avgångsenkäten 2016

Avgångsenkäten 2015

Medarbetarenkäten

Medarbetarenkäten riktas till samtliga anställda, däribland doktorander, och fokuserar på anställdas upplevelse av sin arbetsmiljö.

Medarbetarundersökning

Senast uppdaterad: 2019-09-24