"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Byggteknik

Avancerad byggteknisk fördjupningskurs, 15 hp
 • Nivå Kurs, Avancerad nivå
 • Studietid 100%
Ämne: Byggnadsteknik Byggteknik
Byggnadsteknik för husägare, 7.5 hp
 • Nivå Kurs, Grundnivå
 • Studietid 25%
Ämne: Byggteknik
Dimensionering av byggnadskonstruktioner, 7.5 hp
 • Nivå Kurs, Grundnivå fortsättningskurs
 • Studietid 100%
Ämne: Byggteknik
Fördjupningskurs i byggkonstruktion, 15 hp
 • Nivå Kurs, Avancerad nivå
 • Studietid 100%
Ämne: Byggteknik
Geoteknikens grunder, 7.5 hp
 • Nivå Kurs, Grundnivå fortsättningskurs
 • Studietid 50%
Ämne: Byggteknik
Industriellt byggande, 15 hp
 • Nivå Kurs, Grundnivå fortsättningskurs
 • Studietid 50%
Ämne: Byggteknik
Industriellt Byggande, 15 hp
 • Nivå Kurs, Grundnivå fortsättningskurs
 • Studietid 50%
Ämne: Byggteknik
Projektering av stålkonstruktioner, 15 hp
 • Nivå Kurs, Grundnivå fortsättningskurs
 • Studietid 50%
Ämne: Byggteknik