Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 29 oktober 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Projektering av stålkonstruktioner

  • Antal högskolepoäng 15 hp
  • Nivå Grundnivå fortsättningskurs
  • Starttid Hösttermin 2020

Om kursen

Kursen behandlar dimensionering av bärande byggnadskonstruktioner i stål enligt gällande dimensioneringsregler. I kursen ingår dimensionering med hänsyn till buckling, vippning och knäckning. Utformning och dimensionering av skruv- och svetsförband ingår även i kursen. Vidare behandlar kursen dimensionering av konstruktioner där stål och betong samverkar. Datorstödda beräkningar samt dokumentation i form av ritningar och föreskrifter.
Kursen är uppdelad i två moment:
1. Teori, 8 hp (Theory, 8 ECTS);
2. Projekt, 7 hp (Project, 7 ECTS).
 

Anmälan och behörighet

Projektering av stålkonstruktioner, 15 hp

Det finns inga tidigare terminer för kursen Hösttermin 2020 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

31 augusti 2020

Slutar

17 januari 2021

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Svenska

Studieform

Dagtid, 50%

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs Minst 60 hp avklarade kurser inom huvudområdet Byggteknik eller minst två års sammanlagda studier som ska innefatta Projektering, 7.5 hp och Dimensionering av byggnadskonstruktioner, 7.5 hp eller motsvarande kunskaper.

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för utbildning på grundnivå 1-165 hp, för avancerad nivå 30-285 hp) Sökande inom vissa program vid Umeå universitet har platsgaranti till denna kurs. Antalet platser för fristående kurs kan därför bli begränsat.

Anmälningskod

UMU-54001

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 15 april 2020. Du kan göra en sen anmälan via Antagning.se.

Studieavgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för dig som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Läs mer på antagning.se

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)