Hoppa direkt till innehållet
printicon

Geografi och kulturgeografi

Befolkning och mobilitet, 15 hp
  • Nivå Kurs, Avancerad nivå
  • Studietid 100%
Ämne: Geografi och kulturgeografi
Befolkningsgeografi, 15 hp
  • Nivå Kurs, Grundnivå
  • Studietid 100%
Ämne: Geografi och kulturgeografi
Ekosystem, 30 hp
  • Nivå Kurs, Grundnivå fortsättningskurs
  • Studietid 100%
Ämne: Ekologi Geovetenskap Geografi och kulturgeografi
Geomorfologi och jordartsgeologi, 15 hp
  • Nivå Kurs, Grundnivå fortsättningskurs
  • Studietid 100%
Ämne: Berggrundsgeologi Geografi och kulturgeografi Geofysik
GIS och rumslig analys, 15 hp
  • Nivå Kurs, Grundnivå
  • Studietid 100%
Ämne: Geografi och kulturgeografi