"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Geografiska informationssystem

  • Antal högskolepoäng 15 hp
  • Nivå Grundnivå fortsättningskurs
  • Starttid Vårtermin 2025

Om kursen

Kursen ger en fördjupning av kunskaper inom geografiska informationssystem (GIS), främst med tillämpningar inom miljöområdet, inklusive ekologi och geovetenskap.

Kursen fokuserar på teoretiska kunskaper i GIS samt praktisk användning av olika GIS programvaror för att bearbeta och analysera olika typer av spatial data med fokus på rasterdata och punktdata och att skapa kartor. Kursen förutsätter att man har en grund i följande aspekter av GIS: projektioner och koordinatsystem, bearbetning av vektordata inklusiv urval i attributtabeller, revideringar av kartfiler och attributtabeller, digitalisering av nya vektorfiler, georektifiering och vektoranalys. Kursen fokuserar på bearbetning och olika typer av analyser av rasterdata, inklusiv höjdmodeller, fjärranalys, interpolationer, hydrologisk analys, m.m.

Anmälan och behörighet

Geografiska informationssystem, 15 hp

Det finns inga tidigare terminer för kursen Vårtermin 2025 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

20 januari 2025

Slutar

24 mars 2025

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Engelska

Studieform

Dagtid, 100%

Behörighetskrav

60 hp Naturgeografi/Geovetenskap eller 60 hp Biologi alt. Kemi alt. Miljövetenskap och 30 hp Naturgeografi/Geovetenskap.
Engelska B/6 och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier om utbildningen ges på svenska.

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för utbildning på grundnivå 1-165 hp, för avancerad nivå 30-285 hp) Sökande inom vissa program vid Umeå universitet har platsgaranti till denna kurs. Antalet platser för fristående kurs kan därför bli begränsat.

Studieavgift

Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 35 700 kr. Total studieavgift: 35 700 kr. Anmälnings- och studieavgifter

Anmälningskod

UMU-50715

Anmälan

Du kan inte anmäla dig ännu. Anmälan öppnar 16 september 2024 klockan 13:00. Sista anmälningsdag är den 15 oktober 2024.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktperson för kursen är:
Lina Polvi Sjöberg