"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Geovetenskap

Geovetenskap handlar om jordklotet och dess uppbyggnad, material, processer, utvecklingshistoria, vatten och atmosfär. Till den geovetenskapliga familjen hör till exempel geologi, geokemi, geofysik, oceanografi och meteorologi.

Grundläggande processer som verkar på och i jordklotet

I ämnet geovetenskap får du lära dig grundläggande processer som verkar på och i jordklotet. Du får till exempel lära dig om bergarter och jordarter och de terrängformer de bildar. Du får lära dig hur de lösa jordlagren bildas och omformas av inlandsisar, vatten och vind, och jordlagrens fysikaliska och kemiska egenskaper. Du får också̊ lära dig meteorologi, klimatologi, hydrologi, fysikalisk limnologi och oceanografi. Geovetenskapen här i Umeå är inriktad mot kopplingen mellan icke-biologiska och biologiska faktorer i vår omgivning. Det vill säga hur mark, vatten, luft och levande organismer samspelar i olika naturmiljöer.

Forskning från pol till pol

Vi bedriver forskning från pol till pol. Där studerar vi sediment i arktiska sjöar, miljögifter i Bottniska viken, näringsämnen i sjöar, älvar och hav, kvicksilver i fisk och fjällnära skogar.

Vill du läsa geovetenskap?

Om du vill läsa geovetenskap kan du läsa Kandidatprogrammet i Biologi och geovetenskap med inriktning mot Geovetenskap eller läsa enstaka kurser. I kandidatprogrammet läser du kurser om 180 hp där minst 90 hp består av kurser i geovetenskap. Efteråt kan du fortsätta läsa på̊ avancerad nivå̊ och ta en magister- eller masterexamen. Geovetenskap kan också̊ ingå i en lärarutbildning.

Akvatisk biogeokemi, 7.5 hp
 • Nivå Kurs, Avancerad nivå
 • Studietid 100%
Ämne: Geovetenskap
Analys av miljöförändringar - Fokus: biogeokemi, 15 hp
 • Nivå Kurs, Avancerad nivå
 • Studietid 100%
Ämne: Geovetenskap
Ekologi och geovetenskap, 15 hp
 • Nivå Kurs, Grundnivå fortsättningskurs
 • Studietid 100%
Ämne: Ekologi Geovetenskap Miljövetenskap Biologi
Examensarbete i geovetenskap avseende masterexamen, 30 hp
 • Nivå Kurs, Avancerad nivå
 • Studietid 100%
Ämne: Geovetenskap
Examensarbete i geovetenskap avseende masterexamen, 60 hp
 • Nivå Kurs, Avancerad nivå
 • Studietid 100%
Ämne: Geovetenskap
Examensarbete i geovetenskap, för kandidatexamen, 15 hp
 • Nivå Kurs, Grundnivå fortsättningskurs
 • Studietid 100%
Ämne: Geovetenskap
Geografiska informationssystem, 15 hp
 • Nivå Kurs, Grundnivå fortsättningskurs
 • Studietid 100%
Ämne: Geografi och kulturgeografi Geovetenskap
Geografiska informationssystem 1 - naturvetenskapliga data, 7.5 hp
 • Nivå Kurs, Grundnivå fortsättningskurs
 • Studietid 50%
 • Studieform Distans
Ämne: Geografi och kulturgeografi Geovetenskap
Geografiska informationssystem 2 - naturvetenskapliga data, 7.5 hp
 • Nivå Kurs, Grundnivå fortsättningskurs
 • Studietid 50%
 • Studieform Distans
Ämne: Geografi och kulturgeografi Geovetenskap
Geomorfologi och jordartsgeologi, 15 hp
 • Nivå Kurs, Grundnivå fortsättningskurs
 • Studietid 100%
Ämne: Geovetenskap
Geovetenskap, 15 hp
 • Nivå Kurs, Grundnivå
 • Studietid 100%
Ämne: Geovetenskap
Klimatförändringar - orsaker och verkan, 15 hp
 • Nivå Kurs, Grundnivå fortsättningskurs
 • Studietid 100%
Ämne: Ekologi Geovetenskap
Klimatförändringar för geografilärare, 7.5 hp
 • Nivå Kurs, Grundnivå fortsättningskurs
 • Studietid 100%
Ämne: Geovetenskap
Mark och vatten - fältmetoder, 15 hp
 • Nivå Kurs, Grundnivå fortsättningskurs
 • Studietid 100%
Ämne: Geografi och kulturgeografi Geovetenskap Markvetenskap
Masterprogrammet i geovetenskap, 120 hp
 • Nivå Program, Avancerad nivå
 • Studietid 2 år (heltid)
Ämne: Naturvetenskap Geovetenskap Geografi och kulturgeografi
Miljöbiogeokemi, 15 hp
 • Nivå Kurs, Grundnivå fortsättningskurs
 • Studietid 100%
Ämne: Geovetenskap
Naturens mångfald för geografilärare, 7.5 hp
 • Nivå Kurs, Grundnivå
 • Studietid 50%
Ämne: Geovetenskap