"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Kostvetenskap

Kostvetenskap handlar om människans möte med maten utifrån olika perspektiv, som till exempel näring, ekonomi, miljö och hygien.

Kost och hälsa är centralt i ämnet. Kost innefattar allt som människor väljer att äta och dricka, och hälsa handlar om att må bra fysiskt, psykiskt och socialt.

Mat och hälsa berör alla!

Mat och måltider har stor betydelse för människans välbefinnande och för folkhälsan. Kostkompetens behövs för att anta de samhällsutmaningar som är relaterade till mat och måltider inom olika verksamheter såsom hälso- och sjukvården, livsmedelsindustrin, äldreomsorg och skolor.

Om näring, hälsa och måltider

När du läser kostvetenskap kommer du bland annat att lära dig om vad som händer i kroppen när vi äter, människans energi- och näringsbehov samt hur du planerar måltider med hänsyn till hälsa. Kurser i kostvetenskap utvecklar även de färdigheter som behövs för att du ska kunna arbeta med kostrådgivning-och kostinformation på individ-, grupp- och samhällsnivå

Vill du läsa kostvetenskap?

Om du vill läsa kostvetenskap kan du läsa Kostvetarprogrammet eller Dietistprogrammet. Kurser i kostvetenskap ingår också i bland annat utbildningen för hem- och konsumentkunskapslärare. Du kan även läsa fristående kurser i kostvetenskap och ta ut en kandidatexamen. Efteråt kan du fortsätta läsa kostvetenskap på avancerad nivå och ta en magister- eller masterexamen.

Masteruppsats i kostvetenskap, 30 hp
 • Nivå Kurs, Avancerad nivå
 • Studietid 50%; 100%
 • Studieform Distans
Ämne: Kostvetenskap
Masteruppsats i kostvetenskap, 15 hp
 • Nivå Kurs, Avancerad nivå
 • Studietid 50%
 • Studieform Distans
Ämne: Kostvetenskap
Mat och miljö, 7.5 hp
 • Nivå Kurs, Grundnivå
 • Studietid 25%
 • Studieform Distans
Ämne: Kostvetenskap
Mat och måltider för barn och ungdomar, 7.5 hp
 • Nivå Kurs, Avancerad nivå
 • Studietid 25%
 • Studieform Distans
Ämne: Kostvetenskap
Mat, hälsa och media, 7.5 hp
 • Nivå Kurs, Avancerad nivå
 • Studietid 25%
 • Studieform Distans
Ämne: Kostvetenskap
Mat, kultur och medier, 7.5 hp
 • Nivå Kurs, Avancerad nivå
 • Studietid 25%
 • Studieform Distans
Ämne: Kostvetenskap
Nutrition och måltider ur ett omvårdnadsperspektiv, 7.5 hp
 • Nivå Kurs, Avancerad nivå
 • Studietid 25%
 • Studieform Distans
Ämne: Hälsa och sjukvård Kostvetenskap Omvårdnad
Praktik inom kostområdet, 15 hp
 • Nivå Kurs, Grundnivå fortsättningskurs
 • Studietid 100%
Ämne: Kostvetenskap
Uppsats i kostvetenskap C, 15 hp
 • Nivå Kurs, Grundnivå fortsättningskurs
 • Studietid 100%
Ämne: Kostvetenskap
Uppsats med inriktning hem- och konsumentkunskap, 15 hp
 • Nivå Kurs, Grundnivå fortsättningskurs
 • Studietid 100%
 • Studieform Distans
Ämne: Kostvetenskap Utbildningsvetenskap
Vetenskaplig metod med inriktning hem- och konsumentkunskap, 10 hp
 • Nivå Kurs, Grundnivå fortsättningskurs
 • Studietid 100%
 • Studieform Distans
Ämne: Utbildningsvetenskap Kostvetenskap
Våra matvanor ur ett sociologiskt perspektiv, 7.5 hp
 • Nivå Kurs, Avancerad nivå
 • Studietid 25%
 • Studieform Distans
Ämne: Kostvetenskap