"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Nationalekonomi

Ekonomi betyder hushållning. Nationalekonomens uppgift är att undersöka samhällets hushållningsproblem - Vad ska vi producera? Hur ska vi producera? För vem och när ska vi producera? De här samhällsekonomiska frågorna är kärnan i grundkurserna i nationalekonomi.

När du läser nationalekonomi får du använda teoretiska analyser för att få en bild av hur den ekonomiska verkligheten fungerar och hur den kan förändras. Om du läser påbyggnadskurser i nationalekonomi kan du läsa till exempel industriell ekonomi, finansiell ekonomi och miljöekonomi, eller arbetsmarknadsekonomi och offentlig ekonomi. På avancerad nivå ger vi också kurser i exempelvis hälsoekonomi.

Forskning i nationalekonomi

Det finns många forskningsområden i nationalekonomi. Några exempel är områdena arbetsmarknadsekonomi, miljö- och naturresursekonomi, ekonometri, regionalekonomi och offentlig ekonomi. Inriktningen är både teoretisk och erfarenhetsbaserad.

Vill du läsa nationalekonomi?

Nationalekonomi går att välja som huvudämne inom Civilekonomprogrammet, International Business Program, Politices kandidatprogrammet och Samhällsvetarprogrammet, men kurser i nationalekonomi ingår också i Service managementprogrammet, Samhällsplanerarprogrammet och Turismprogrammet. Ämnet kan också vara huvudämne i kandidatexamen, utan att du följt något program. Då läser du fristående kurser om 180 hp där minst 90 hp består av kurser i nationalekonomi. Om du vill fortsätta läsa på avancerad nivå kan du efter du tagit din kandidatexamen söka in på vårt masterprogram för att skaffa dig en masterexamen.

Miljö- och naturresursekonomi B100:4, 7.5 hp
 • Nivå Kurs, Grundnivå fortsättningskurs
 • Studietid 100%
Ämne: Nationalekonomi
Miljö- och naturresursekonomi D18, 7.5 hp
 • Nivå Kurs, Avancerad nivå
 • Studietid 100%
Ämne: Nationalekonomi
Miljöekonomisk profilkurs, 30 hp
 • Nivå Kurs, Avancerad nivå
 • Studietid 100%
Ämne: Nationalekonomi
Människan, miljön och samhället, 7.5 hp
 • Nivå Kurs, Grundnivå
 • Studietid 25%
 • Studieform Distans
Ämne: Nationalekonomi
Nationalekonomi A100, 30 hp
 • Nivå Kurs, Grundnivå
 • Studietid 100%
Ämne: Nationalekonomi
Nationalekonomi A100:1, 15 hp
 • Nivå Kurs, Grundnivå
 • Studietid 100%
Ämne: Nationalekonomi
Nationalekonomi A100:2, 15 hp
 • Nivå Kurs, Grundnivå
 • Studietid 100%
Ämne: Nationalekonomi
Nationalekonomi A101, 30 hp
 • Nivå Kurs, Grundnivå
 • Studietid 100%
Ämne: Nationalekonomi
Nationalekonomi A101:1, 15 hp
 • Nivå Kurs, Grundnivå
 • Studietid 100%
Ämne: Nationalekonomi
Nationalekonomi A101:2, 15 hp
 • Nivå Kurs, Grundnivå
 • Studietid 100%
Ämne: Nationalekonomi
Nationalekonomi B100, 30 hp
 • Nivå Kurs, Grundnivå fortsättningskurs
 • Studietid 100%
Ämne: Nationalekonomi
Nationalekonomi B100:1, 15 hp
 • Nivå Kurs, Grundnivå fortsättningskurs
 • Studietid 100%
Ämne: Nationalekonomi
Nationalekonomi C100:1, 15 hp
 • Nivå Kurs, Grundnivå fortsättningskurs
 • Studietid 100%
Ämne: Ekonomi Nationalekonomi
Nationalekonomi C100:2, 15 hp
 • Nivå Kurs, Grundnivå fortsättningskurs
 • Studietid 100%
Ämne: Ekonomi Nationalekonomi
Nationalekonomi, fortsättningsnivå - Internationell och finansiell ekonomi, 30 hp
 • Nivå Kurspaket, Grundnivå fortsättningskurs
 • Studietid 100%
Ämne: Nationalekonomi
Offentlig ekonomi B100:5, 7.5 hp
 • Nivå Kurs, Grundnivå fortsättningskurs
 • Studietid 50%
Ämne: Nationalekonomi
Offentlig ekonomi D16, 7.5 hp
 • Nivå Kurs, Avancerad nivå
 • Studietid 100%
Ämne: Nationalekonomi
Offentlig upphandling som miljöpolitiskt styrmedel, 7.5 hp
 • Nivå Kurs, Grundnivå
 • Studietid 25%
 • Studieform Distans
Ämne: Nationalekonomi
Offentlig upphandling, teori, praktik och ekonomi, 7.5 hp
 • Nivå Kurs, Grundnivå
 • Studietid 25%
 • Studieform Distans
Ämne: Nationalekonomi
Penningpolitik och finansiell ekonomi B100:3, 7.5 hp
 • Nivå Kurs, Grundnivå fortsättningskurs
 • Studietid 100%
Ämne: Nationalekonomi Finansiell ekonomi