"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Offentlig upphandling, teori, praktik och ekonomi

  • Antal högskolepoäng 7,5 hp
  • Nivå Grundnivå
  • Studieform Distans
  • Starttid Hösttermin 2023

Om kursen

Den offentliga upphandlingen omsätter stora belopp, omfattar sådant som den offentliga sektorn behöver för att utföra sina uppdrag och kan vara viktig för många företags existens. Lagstiftningen anger ett ramverk för hur den offentliga upphandlingen ska organiseras. Regelverket lämnar dock ett relativt stort strategiskt utrymme gällande dess utformning och genomförande. Hur detta görs har effekt på pris och kvalitet. Kursen ger en grundläggande förståelse för offentlig upphandling från ett ekonomiskt perspektiv. Här behandlas frågor om till exempel egen regi kontra extern regi, anbud, priser, konkurrens, kontrakt, modeller för utvärdering av anbudsgivare, särskilda hänsyn och andra strategiska frågor som uppdelning i delkontrakt. 


Det här är en ny kurs som ges av Enheten för nationalekonomi och den riktar sig till dig som är yrkesverksam på upphandlar- och leverantörssidan, beslutsfattare eller intressent inom privat och offentlig sektor, studenter inom t ex ekonomi och juridik som önskar bredda sin kompetensportfölj.

Anmälan och behörighet

Offentlig upphandling, teori, praktik och ekonomi, 7,5 hp

Det finns inga tidigare terminer för kursen Hösttermin 2023 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

28 augusti 2023

Slutar

14 januari 2024

Studieort

Ortsoberoende

Undervisningsspråk

Svenska

Studieform

Blandade tider, 25%, Distans

Antal obligatoriska träffar

Inga obligatoriska träffar

Antal övriga träffar

Inga

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Urval

Betyg-Högskoleprov-Högskolepoäng

Studieavgift

Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 11 625 kr. Total studieavgift: 11 625 kr. Anmälnings- och studieavgifter

Anmälningskod

UMU-23008

Anmälan

Nu kan du anmäla dig. Du flyttas till Antagning.se. Sista anmälningsdag är den 17 april 2023.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktperson för kursen är:
Studievägledare