Hoppa direkt till innehållet
printicon

Antagningstestet

Ange ditt gymnasiebetyg och ditt resultat på högskoleprovet. Se vilka program du har chans att komma in på.

Intresseområden

Vilket område intresserar dig mest?

Meritvärde

Ange ditt slutbetyg från gymnasiet inklusive eventuell meritpoäng.

022.5

Högskoleprov

Ange ditt provresultat eller den poäng du tror du kan uppnå.

02

DINA CHANSER ATT KOMMA IN

Lägsta antagningspoäng varierar från år till år, men enligt senaste antagning (HT2017) har du stora chanser att komma in på följande program inom ditt valda intresseområde.

Att tänka på: För att du ska bli antagen till ett program krävs alltid minst grundläggande behörighet. Särskilda förkunskaper kan också krävas. Varje program länkar till en sida på umu.se där du hittar mer information om behörighet, urval och programmets innehåll.

24 program som du har chans att komma in på

Visar 1-24 av 24 resultat
Arkeologiprogrammet, 180 hp
Umeå. Visa beskrivning

Bidra till att förstå och bevara vårt gemensamma kulturarv! Genom att studera och analysera de avtryck forntida människor lämnat efter sig lär du dig om deras samhällen, deras förhållande till natur och miljö och varför detta är viktigt för oss idag. Du blandar teori med praktiska övningar utomhus och i laboratorium och förbereder dig för att arbeta som arkeolog, med miljöarkeologiska analyser och kulturmiljövård vid länsstyrelser, kommuner eller museer. Läs mer om programmet

Här brukar det finnas platser lediga
Biomedicinprogrammet, 180 hp
Umeå. Visa beskrivning

Varför får vissa människor cancer och hur framställs nya läkemedel? Inom medicin och läkemedelsutveckling behövs kunskaper om grundläggande biologiska mekanismer som förklarar hur kroppen fungerar. Du läser ämnen som medicinsk kemi, cellbiologi, genetik och sjukdomslära. För varje kurs fördjupar du dina kunskaper om hur celler och organ samspelar i komplexa nätverk liksom då det uppstår fel och sjukdom utvecklas. Läs mer om programmet

Här brukar det finnas platser lediga
Civilingenjörsprogrammet i energiteknik, 300 hp
Umeå. Visa beskrivning

Energiteknik är ett högaktuellt område och att utveckla långsiktigt säkra energisystem är en av det globala samhällets största utmaningar. Det behövs nya lösningar för att tillföra, omvandla, distribuera och använda energi. Som civilingenjör i energiteknik är du med och utvecklar hållbara energisystem och effektiviserar energiprocesser. Läs mer om programmet

Här brukar det finnas platser lediga
Civilingenjörsprogrammet i interaktion och design, 300 hp
Umeå. Visa beskrivning

Vi människor använder många system varje dag, från träningsdagbokning i mobilen, notiser för väder och nyheter baserat på intresse och plats med GPS-stöd och datamining eller en recepthjälpreda för köket i surfplattan. Det är exempel på system och tjänster som civilingenjörer i interaktion och design skapar. Utbildningen är framförallt inriktad på tjänster i mobila system. Du blir expert på mötet mellan människa och maskin och skapar teknik som fungerar, är hållbar och lätt och kul att använda. Läs mer om programmet

Här brukar det finnas platser lediga
Humanistiskt samhällsprogram, 180 hp
Historia, Umeå. Visa beskrivning

Med historiska perspektiv och kunskap om hur idéer och föreställningar utvecklas kan du bidra till större förståelse av dagens samhällsutmaningar. Inrikta dig mot idéhistoria eller historia och bygg vidare med egna val inom samhällsvetenskap. Du utvecklar din förmåga till kritiskt tänkande och lär dig analysera samhällsförändringar och presentera analyser. Programmet förbereder dig för att arbeta med omvärldsanalys, utredning och forskning. Läs mer om programmet

Här brukar det finnas platser lediga
Humanistiskt samhällsprogram, 180 hp
Idéhistoria, Umeå. Visa beskrivning

Med historiska perspektiv och kunskap om hur idéer och föreställningar utvecklas kan du bidra till större förståelse av dagens samhällsutmaningar. Inrikta dig mot idéhistoria eller historia och bygg vidare med egna val inom samhällsvetenskap. Du utvecklar din förmåga till kritiskt tänkande och lär dig analysera samhällsförändringar och presentera analyser. Programmet förbereder dig för att arbeta med omvärldsanalys, utredning och forskning. Läs mer om programmet

Här brukar det finnas platser lediga
Högskoleingenjörsprogrammet i elektronik och datorteknik/ medicinsk teknik, 180 hp
Umeå. Visa beskrivning

Elektronik finns i många vardagsföremål och tekniska utrustningar. Som ingenjör i elektronik och datorteknik utvecklar du nya tekniska funktioner, till exempel för mobiltelefoner och hushållsmaskiner. Om du väljer att specialisera dig inom medicinsk teknik kan du arbeta med underhåll och utveckling av medicinsk apparatur och medicinsk teknik på sjukhus eller i medicintekniska företag. Läs mer om programmet

Här brukar det finnas platser lediga
Högskoleingenjörsprogrammet i elektronik och datorteknik/ medicinsk teknik, 180 hp
Medicinsk teknik, Umeå. Visa beskrivning

Elektronik finns i många vardagsföremål och tekniska utrustningar. Som ingenjör i elektronik och datorteknik utvecklar du nya tekniska funktioner, till exempel för mobiltelefoner och hushållsmaskiner. Om du väljer att specialisera dig inom medicinsk teknik kan du arbeta med underhåll och utveckling av medicinsk apparatur och medicinsk teknik på sjukhus eller i medicintekniska företag. Läs mer om programmet

Här brukar det finnas platser lediga
Högskoleingenjörsprogrammet i elkraftteknik, 180 hp
Internet och samlort. Visa beskrivning

Vill du vara med och utforma dagens och morgondagens elenergisystem i samklang med resten av samhället? Som elkraftsingenjör kan du till exempel arbeta med effektivisera elkraftanläggningar eller projektera elkraft för industrier, gatunät och nya bostadsområden. Det är brist på elkraftsingenjörer och arbetsmarknaden ser därför ljus ut. Utbildningen sker dessutom i nära samarbete med elkraftindustrin. Läs mer om programmet

Här brukar det finnas platser lediga
Högskoleingenjörsprogrammet i energiteknik, 180 hp
Umeå. Visa beskrivning

Solenergi, vindkraft, bioenergi – eller helt nya lösningar? Det är en stor utmaning att utveckla, underhålla och effektivisera våra energisystem, så att vi klarar behoven av energi samtidigt som vi minskar användningen av fossila bränslen. I en värld där energifrågor står högt på agendan har ingenjörer i energiteknik en allt starkare arbetsmarknad. Läs mer om programmet

Här brukar det finnas platser lediga
Högskoleingenjörsprogrammet i maskinteknik, 180 hp
Umeå. Visa beskrivning

Som maskiningenjör skapar du och producerar tekniska produkter. Robotarmar, bilmotorer, hissar och självgående skogsmaskiner är exempel på produkter som skapas och förbättras av kreativa maskiningenjörer. Du kan arbeta med hela tillverkningsprocessen eller specialisera dig på något led. Många maskiningenjörer arbetar också som arbetsledare. Läs mer om programmet

Här brukar det finnas platser lediga
Högskoleprogrammet i naturguidning, 120 hp
Kiruna. Visa beskrivning

Är du är intresserad av natur och friluftsliv och tycker om att arbeta med människor? Som naturguide förmedlar du kunskap om och väcker intresse för vår natur och kulturhistoria hos olika grupper i samhället. Naturguideprogrammet är en bred utbildning som ger dig kunskap om natur, kulturarv, turism, fjällsäkerhet, ekologi, ekoturism, ledarskap och entreprenörskap. Läs mer om programmet

Här brukar det finnas platser lediga
Kandidatprogram i filosofi och samhällsanalys, 180 hp
Umeå. Visa beskrivning

Människor har ofta helt olika uppfattningar om hur samhället bör se ut. Vill du förstå dessa uppfattningar på djupet och lära dig hur du själv kan ta ställning och påverka? Kombinera studier i filosofi med inriktning mot samhällsanalys med valfria kurser inom samhällsvetenskap och träna dig i analys, argumentation och intellektuell kreativitet. Programmet förbereder dig för arbeten som exempelvis utredare, handläggare och omvärldsanalytiker. Läs mer om programmet

Här brukar det finnas platser lediga
Kandidatprogrammet i biologi och geovetenskap, 180 hp
Umeå. Visa beskrivning

Vill du arbeta med natur- och miljöfrågor? Vill du veta mer om hur vår planet fungerar? Kandidatprogrammet i biologi och geovetenskap är en utbildning med många praktiska inslag, exkursioner i naturen och närhet till aktuell forskning. Med vår utbildning som grund kan du i framtiden arbeta på många samhällspositioner med ansvar för framtidens miljö. Läs mer om programmet

Här brukar det finnas platser lediga
Kandidatprogrammet i biologi och geovetenskap, 180 hp
Biologi, Umeå. Visa beskrivning

Vill du arbeta med natur- och miljöfrågor? Vill du veta mer om hur vår planet fungerar? Kandidatprogrammet i biologi och geovetenskap är en utbildning med många praktiska inslag, exkursioner i naturen och närhet till aktuell forskning. Med vår utbildning som grund kan du i framtiden arbeta på många samhällspositioner med ansvar för framtidens miljö. Läs mer om programmet

Här brukar det finnas platser lediga
Kandidatprogrammet i biologi och geovetenskap, 180 hp
Geovetenskap, Umeå. Visa beskrivning

Vill du arbeta med natur- och miljöfrågor? Vill du veta mer om hur vår planet fungerar? Kandidatprogrammet i biologi och geovetenskap är en utbildning med många praktiska inslag, exkursioner i naturen och närhet till aktuell forskning. Med vår utbildning som grund kan du i framtiden arbeta på många samhällspositioner med ansvar för framtidens miljö. Läs mer om programmet

Här brukar det finnas platser lediga
Kandidatprogrammet i Life Science, 180 hp
Kandidatprogrammet i Life Science, Umeå. Visa beskrivning

Som kemist och molekylärbiologi kan du bland annat utveckla läkemedel och vacciner, ta fram nya rättsmedicinska tekniker eller förädla växter. Utbildningen täcker ett brett område inom kemi och molekylärbiologi och dina lärare har direkt anknytning till aktuell forskning inom bland annat mikrobiologi, medicinsk-, biologisk- och miljökemi, infektionsmedicin och växtmolekylärbiologi. Läs mer om programmet

Här brukar det finnas platser lediga
Kandidatprogrammet i Life Science, 180 hp
Med inriktning mot kemi, Umeå. Visa beskrivning

Som kemist och molekylärbiologi kan du bland annat utveckla läkemedel och vacciner, ta fram nya rättsmedicinska tekniker eller förädla växter. Utbildningen täcker ett brett område inom kemi och molekylärbiologi och dina lärare har direkt anknytning till aktuell forskning inom bland annat mikrobiologi, medicinsk-, biologisk- och miljökemi, infektionsmedicin och växtmolekylärbiologi. Läs mer om programmet

Här brukar det finnas platser lediga
Kandidatprogrammet i Life Science, 180 hp
Med inriktning mot molekylärbiologi, Umeå. Visa beskrivning

Som kemist och molekylärbiologi kan du bland annat utveckla läkemedel och vacciner, ta fram nya rättsmedicinska tekniker eller förädla växter. Utbildningen täcker ett brett område inom kemi och molekylärbiologi och dina lärare har direkt anknytning till aktuell forskning inom bland annat mikrobiologi, medicinsk-, biologisk- och miljökemi, infektionsmedicin och växtmolekylärbiologi. Läs mer om programmet

Här brukar det finnas platser lediga
Kandidatprogrammet i miljö- och hälsoskydd, 180 hp
Umeå. Visa beskrivning

Vill du vara med och förbättra miljön och människors och djurs hälsa? Miljö- och hälsoskyddsprogrammet ger dig kunskaper och verktyg för att skydda och bevara vår hälsa och miljö – och påverka samhället att bli hållbart. Efter examen kan du få arbete som miljö- och hälsoskyddshandläggare inom kommuner och som miljökonsult eller miljösamordnare i privata företag. Läs mer om programmet

Här brukar det finnas platser lediga
Kandidatprogrammet i språk, 180 hp
Umeå. Visa beskrivning

Språkstudier öppnar dörrar! Goda språkkunskaper är en kompetens som är efterfrågad i många verksamheter och som dessutom är berikande för dig som person. Genom att läsa Kandidatprogrammet i språk får du goda färdigheter i det språkämne du väljer som huvudområde, och dessutom användbar kunskap och förståelse om språk, kultur och kommunikation. Du lär dig att analysera språkliga och kulturella fenomen, och tränar din skriftliga och muntliga kommunikativa förmåga. Läs mer om programmet

Här brukar det finnas platser lediga
Programmet för kulturentreprenörskap, 180 hp
Umeå. Visa beskrivning

Programmet riktar sig till dig som vill arbeta i kreativa miljöer och driva projekt eller starta eget inom kultur och upplevelseproduktion. Du jobbar med projekt, ofta i samarbete med kulturaktörer eller med kulturinstitutioner som uppdragsgivare. Vårt mål är att du ska få de teoretiska och praktiska redskap du behöver för att arbeta som projektledare, producent, konsult eller liknande inom området kulturella och kreativa näringar. Läs mer om programmet

Här brukar det finnas platser lediga
Teologprogrammet - kandidatutbildning, 180 hp
Umeå. Visa beskrivning

Kunskaper om religion och teologi är viktiga i dagens samhälle och ger ökad förståelse av kulturer, trosuppfattningar och religiösa praktiker. Programmet ger dig en bred teologisk utbildning med möjlighet till fördjupning i dina intressen. Du förbereder dig för att arbeta med frågor om religion och teologi inom olika områden som kultur och media, frivilligorganisationer och offentlig förvaltning, samt i olika religiösa samfund. Läs mer om programmet

Här brukar det finnas platser lediga
Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan, 330 hp
Ingångsämne: Svenska som andraspråk, Umeå. Visa beskrivning

Ämneslärarprogrammet är en utbildning för dig som vill undervisa och handleda unga människor och samtidigt arbeta med ämnen som du är intresserad av. Under utbildningen fördjupar du dig i två undervisningsämnen och du lär dig också  hur du i din kommande yrkesroll får elever att lära och utvecklas. Läs mer om programmet

Här brukar det finnas platser lediga