"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Algebra och analys för datavetare

  • Antal högskolepoäng 7,5 hp

Om kursen

Kursen syftar till att ge fördjupade kunskaper om elementära funktioner och grundläggande kunskaper i analys samt god räknefärdighet gällande såväl numeriska som algebraiska uttryck.

Kursen behandlar notation för mängder och summor, ekvationslösning samt beräkningar med komplexa tal. Dessutom introduceras logiska resonemang, bevisföring och induktionsbevis. Vidare behandlas begreppen gränsvärde, kontinuitet, derivata och integraler och några tillämpningar av derivator och integraler.

Anmälan och behörighet

Den här kursen innehåller tillfällen som är en del av ett program på Umeå universitet. Du kan bara söka kursen om du går det programmet. Information om ansökningstider och vad som gäller för dig får du från din institution.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktperson för kursen är:
Studievägledare Lars-Daniel Öhman