Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Analys inom fordonsdesign

  • Antal högskolepoäng 7,5 hp

Om kursen

Kursen ger teoretisk och praktisk kunskap i formaspekter som påverkar ett fordons utformning. Innehållet är uppdelat i två moduler:

Modul 1: Teori i fordonsdesign (1,5 hp)
Under modulen ges kunskap och tillfälle för reflektion detta genom en kombination av lektioner, seminarier och reflektionstillfällen kring faktorer som påverkar utformningen av ett fordon.

Modul 2: Modellering i lera (6 hp)
Studenten får under handledning lära sig olika tekniker som används i framtagning av en fysisk lermodell i den lera som används inom bilindustrin.

Anmälan och behörighet

Den här kursen innehåller tillfällen som är en del av ett program på Umeå universitet. Du kan bara söka kursen om du går det programmet. Information om ansökningstider och vad som gäller för dig får du från din institution.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktpersoner för kursen är:
Programinformation, Internationell kontaktperson (utbytesstudier)