"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Analytisk kemi

  • Antal högskolepoäng 15 hp
  • Nivå Grundnivå fortsättningskurs
  • Starttid Vårtermin 2024

Om kursen

Kursens mål är att ge den studerande ett solitt fundament i analytisk kemi som i huvudsak fokuserar på klassiska analysmetoder som fortfarande används i bred omfattning, kombinerat men en översikt över instrumentella tekniker som används i modern kemisk analys, i syfte att förbereda för fortsatta studier inom ämnet. Kursen startar med en intro­duktion till analytisk kemi från en historisk och filosofisk infallsvinkel. Därefter diskuteras grunderna i den analytiska processen med fokus på isolering, detektion, kvantifiering och identifiering av föreningar. Vikten av doku­mentation understryks, i synnerhet hur man etablerar av ett arbetsflöde som leder till pålitliga analytiska protokoll, korrekt loggning och utvärdering av experiment, etc.

Provtagningsprocessen har en central roll, där frågeställningar som särskilt adresseras är sätt att säkra homogenitet och integritet hos prover tagna från matriser av olika fysikalisk form. Korrekt provstorlek och uppskattning/fortplantning av fel diskuteras, liksom kalibrering och användning av olika typer av standarder samt källor till störningar och sätt att hantera dessa i analytiska mätningar. Experimentella fel och statistiska sätt att uppskatta dessa ingår, med inriktning på sätt att kvalitetssäkra analytiska data.

Bland de klassiska metoderna som behandlas under kursen ingår gravimetri, förbränningsmetoder och titreringar (syra-bas, redox, komplexometriska, och vattenfria). Grunderna i electrokemiska tekniker behandlas med fokus på potentiometri (jonselektiva elektroder inklusive pH), coulometri/ampero­metri och voltammetri. Vidare ingår grundläggande teori och applikationer av atom- och molekylspektro­metri, en introduktion till kromatografiska och elektroforetiska separationstekniker och radiokemiska metoder. Undervisning ges som föreläsningar, lektioner med problemlösning och som tutorials.

Laboratorieövningarna följer kursen teoripensum och innefattar att sätta upp klassiska analysmetoder enligt standardiserade procedurer, liksom träning i grundläggande elektrokemi, spektrofotometri och kromatografiska tekniker.Kursen ges på engelska om utländska studenter deltar.

Anmälan och behörighet

Analytisk kemi, 15 hp

Det finns inga tidigare terminer för kursen Vårtermin 2024 Visa tillfällen för efterkommande termin

Startar

15 januari 2024

Slutar

19 mars 2024

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Engelska

Studieform

Dagtid, 100%

Behörighetskrav

Univ: Kemins grunder (15hp, 5KE165) eller motsvarande kunskaper.
Engelska 6/B och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier (om kursens ges på svenska).

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för utbildning på grundnivå 1-165 hp, för avancerad nivå 30-285 hp) Sökande inom vissa program vid Umeå universitet har platsgaranti till denna kurs. Antalet platser för fristående kurs kan därför bli begränsat.

Studieavgift

Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 35 700 kr. Total studieavgift: 35 700 kr. Anmälnings- och studieavgifter

Anmälningskod

UMU-56103

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 16 oktober 2023. Du kan inte längre anmäla dig.

Startar

15 januari 2024

Slutar

19 mars 2024

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Engelska

Studieform

Dagtid, 100%

Behörighetskrav

Univ: Kemins grunder (15hp, 5KE165) eller motsvarande kunskaper.
Engelska 6/B och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier (om kursens ges på svenska).

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för utbildning på grundnivå 1-165 hp, för avancerad nivå 30-285 hp) Sökande inom vissa program vid Umeå universitet har platsgaranti till denna kurs. Antalet platser för fristående kurs kan därför bli begränsat.

Studieavgift

Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 35 700 kr. Total studieavgift: 35 700 kr. Anmälnings- och studieavgifter

Anmälningskod

UMU-F5618

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 15 augusti 2023. Du kan inte längre anmäla dig.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kursen ges av
Kemiska institutionen
Kontaktperson för kursen är:
Solomon Tesfalidet