"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Anatomi, fysiologi och relaterade funktionsnedsättningar

  • Antal högskolepoäng 15 hp

Om kursen

Kursen består av två delmoduler. Med utgångspunkt i tidigare kunskaper i biologi fokuserar kursen på hur människokroppen fungerar utifrån anatomi och fysiologi. En viktig grund för att kunna rekommendera lämpliga åtgärder för framtida patienter, är att veta hur kroppen fungerar vid sjukdom och funktionsnedsättning samt hur detta påverkar utövandet av vardagliga aktiviteter. Under kursen kommer du få använda redan inhämtad kunskap om bemötande och professionellt förhållningssätt.

Modul 1, 6 hp
Modulen fokuserar på fördjupad kunskap inom funktionell anatomi och fysiologi, samt ger färdigheter i att analysera rörelsemönster i vardagliga aktiviteter.

Modul 2, 9 hp
Modulens fokus är funktionsnedsättningar och att identifiera deras inverkan på aktivitetsutförande, vilket innefattar förmåga att praktiskt bedöma graden av funktionsnedsättning. I modulen behandlas även biomekanik och ergonomi i relation till vardagsaktiviteter. Bemötande och professionellt förhållningssätt tillämpas i prövande moment.

Anmälan och behörighet

Den här kursen innehåller tillfällen som är en del av ett program på Umeå universitet. Du kan bara söka kursen om du går det programmet. Information om ansökningstider och vad som gäller för dig får du från din institution.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)