Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Arbetsliv och hälsa, självständigt arbete med inriktning företagssköterska

  • Antal högskolepoäng 15 hp

Om kursen

Kursen innefattar planering och genomförande av ett självständigt examensarbete inom området arbetsliv och hälsa, med inriktning  företagssköterska. Studenten väljer ämnesområde och relevant vetenskaplig metod i samråd med handledare. Kursen omfattar formulering av frågeställning, datainsamling, dataanalys, uppsatsskrivning och presentation/försvar av det egna examensarbetet. Även kritisk granskning av annan kursdeltagares examensarbete ingår i kursen.

Anmälan och behörighet

Den här kursen innehåller tillfällen som är en del av ett program på Umeå universitet. Du kan bara söka kursen om du går det programmet. Information om ansökningstider och vad som gäller för dig får du från din institution.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktperson för kursen är:
Helene Johansson