Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 22 februari 2021)

printicon

Arbetsplatsanknutna studier

  • Antal högskolepoäng 15 hp

Om kursen

Kursen syftar till att ge studenten kunskap om och förståelse för juridiska teoretiska problemställningar utifrån en praktisk yrkesrolls perspektiv på en praktikplats i Sverige eller utomlands. Praktiken omfattar minst 8 veckor. Examination av kursen sker genom författande av en uppsats. Därtill krävs aktivt deltagande under praktiken. 

Anmälan och behörighet

Den här kursen innehåller tillfällen som är en del av ett program på Umeå universitet. Du kan bara söka kursen om du går det programmet. Information om ansökningstider och vad som gäller för dig får du från din institution.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)