"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Arbetsterapiprocessen

  • Antal högskolepoäng 15 hp

Om kursen

Kursen består av fyra delmoduler. Tre av dessa moduler hanterar olika delsteg i en arbetsterapiprocess och en modul har fokus på forskningsmetodiska begrepp och evidens. Kursen innefattar både teoretiska och praktiska moment med fokus på genomförande av arbetsterapeutisk utredning, intervention och utvärdering.

Modul 1, 3 hp
Här introduceras den arbetsterapeutiska processmodellens teoretiska grund samt modell för personcentrerat arbetssätt och den arbetsterapeutiska processmodellens delar som berör kontextuella och relationsskapande faktorer.

Modul 2, 3 hp
I denna modul introduceras begreppet evidens tillsammans med flera andra forskningsmetodiska begrepp av betydelse för evidensbaserad praktik. Kvalitetsbegrepp som validitet och reliabilitet studeras i relation till val av bedömningsinstrument.

Modul 3, 3 hp
Denna modul löper parallellt med modul 2 och här sker olika former av datainsamling i praxis. Praktiska laborationer varvas med teoretiska studier och i denna modul ligger kursens första campusförlagda tillfälle, en vecka med praktiska laborationer i grupp som ligger till grund för bedömning.

Modul 4, 6 hp
I kursens avslutande modul ligger fokus på att sätta mål, välja intervention, planera och genomföra interventionen samt utvärdera processen. Denna modul avslutas med ett praktiskt prov i form av att leda ett terapeutiskt grupptillfälle, vilket sker under kursens andra campusförlagda tillfälle på två dagar.

Anmälan och behörighet

Den här kursen innehåller tillfällen som är en del av ett program på Umeå universitet. Du kan bara söka kursen om du går det programmet. Information om ansökningstider och vad som gäller för dig får du från din institution.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)