"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Arkitekturprojekt 2:2

  • Antal högskolepoäng 15 hp

Om kursen

Kursen utvecklar studentens förståelse för arkitektur i relation till samhället och dess förändringar. I projektarbetet undersöks hur arkitektoniska strukturer och publika rum samspelar I olika kontexter på lokal, regional och global nivå. Studenten tränas i att se både individens och samhällets perspektiv på organisation och gestaltning av miljöer. Kursen ökar studentens förmåga att göra välgrundade val mellan olika arbets- och representationsmetoder i ett arkitekturprojekt. I projektarbetet kombineras analoga och digitala samt textbaserade och visuella verktyg och representationsmetoder.

Anmälan och behörighet

Den här kursen innehåller tillfällen som är en del av ett program på Umeå universitet. Du kan bara söka kursen om du går det programmet. Information om ansökningstider och vad som gäller för dig får du från din institution.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kursen ges av
Arkitekthögskolan
Kontaktperson för kursen är:
Sofia Mikaelsson