"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Arkitekturteori 1:2

  • Antal högskolepoäng 6 hp

Om kursen

Kursen syftar till att ge en fördjupad orientering i ämnet arkitektur genom att belysa sambandet mellan teori och praktik. Terminens centrala begrepp skala, struktur och textur undersöks utifrån teoretiska, filosofiska och kommunikativa aspekter. I kursen introduceras reflexivt för arkitektyrket viktiga metoder, såsom omvärdering, analys, argumentation, komposition, text och skiss, för att analysera, reflektera och argumentera kring skala, struktur och textur. Kursen består till stor del av workshops och gruppövningar i seminarieform. Det individuella arbetet är organiserat runt studentens prövande och utforskande av nya verktyg och metoder samt kritisk läsning av, och reflektion kring, relevanta texter. Genomgångar och kritiktillfällen är en central del av såväl pedagogiskt upplägg som bedömning.

 

Anmälan och behörighet

Den här kursen innehåller tillfällen som är en del av ett program på Umeå universitet. Du kan bara söka kursen om du går det programmet. Information om ansökningstider och vad som gäller för dig får du från din institution.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kursen ges av
Arkitekthögskolan
Kontaktperson för kursen är:
Sofia Mikaelsson