"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Avancerad byggteknisk fördjupningskurs

  • Antal högskolepoäng 15 hp
  • Nivå Avancerad nivå
  • Starttid Hösttermin 2024

Om kursen

I kursen behandlas vetenskaplig metod, formulering av forskningsfrågor och hypoteser samt hur dokumentation och redovisning av vetenskapligt arbete går till inom byggteknik. I kursen ges övning i sökning, tolkning och värdering av vetenskapliga källor. I kursen ingår en egen frågeställning kring aktuell forskning och utveckling inom byggteknik samt skriftlig och muntlig redovisning av en kunskapsöversikt inom detta teknikområde.

Anmälan och behörighet

Avancerad byggteknisk fördjupningskurs, 15 hp

Det finns inga tidigare terminer för kursen Hösttermin 2024 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

1 november 2024

Slutar

19 januari 2025

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Svenska

Studieform

Dagtid, 100%

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs minst 180 hp, varav sammanlagt minst 60 hp inom huvudområdet byggteknik.

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för utbildning på grundnivå 1-165 hp, för avancerad nivå 30-285 hp)

Studieavgift

Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 35 700 kr. Total studieavgift: 35 700 kr. Anmälnings- och studieavgifter

Anmälningskod

UMU-54012

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 15 april 2024. Du kan göra en sen anmälan via Antagning.se.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)