Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Avancerad Molekylärbiologi

  • Antal högskolepoäng 15 hp

Om kursen

Undervisningen sker genom föreläsningar och studerandeaktiva former med gruppdiskussioner och praktiska övningar i dataanalys, vetenskapligt skrivande och muntlig presentation. Kursens mål är att ge en förståelse för den vetenskapliga processen och fokus ligger på kritiskt tänkande, forskningsmetodik, experimentell design och kommunikation.
Molekylärbiologi är ett forskningsfält som studerar biologiska processer, exempelvis översättning av den genetiska informationen i DNA till RNA och protein, eller reglering av aktiviteten hos makromolekylära komplex. Den ökande kunskapen och teknologiska utvecklingen har gjort att dagens molekylärbiologer kan studera allt mer komplicerade biologiska problem och molekylärbiologisk forskning är en av de viktigaste drivkrafterna bakom bioteknisk utveckling. I denna kurs används företrädesvis vetenskapliga artiklar till att främja studenternas förståelse för den experimentella forskningsprocessen och till att öva både muntlig och skriftlig kommunikation. Deltagarna kommer genom att analysera och utvärdera vetenskapliga begrepp och experimentell design utveckla sin förmåga till kritiskt tänkande samt få en uppfattning om hur tidigare vetenskapliga upptäckter har banat väg för dagens forskning. Studenterna ska också utifrån analys av primära forskningsresultat lära sig att identifiera styrkor och svagheter med ett experiment samt utveckla förmågan att formulera relevanta följdfrågor. Bioetiska frågor med anknytning till vetenskaplig forskning kommer också att diskuteras.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)