Hoppa direkt till innehållet
printicon

Avancerade material

  • Antal högskolepoäng 7,5 hp
  • Nivå Avancerad nivå
  • Starttid Vårtermin 2019

Om kursen

Denna kurs behandlar egenskaper hos avancerade material och nanomaterial av intresse för tekniska tillämpningar (såsom polymerelektronik, solceller, tillverkning på nanometerskala, biomimetiska material osv) Kursen kommer bland annat att behandla mekaniska, optiska, termiska och elektriska egenskaper hos ett flertal teknologiskt viktiga material, t ex kolnanorör, grafen, halvledande polymerer och metaller. Tyngdpunkten i kursen ligger på hur nanostruktur påverkar ett materials egenskaper och hur detta kan utnyttjas i ett flertal avancerade teknologiska tillämpningar, till exempel kommer kursen att behandla skillnader mellan kristallina (ordnade) och amorfa (oordnade) material och hur deras nanostruktur resulterar i specifika egenskaper inom olika avancerade teknologiska material (polymerer, metaller, kompositmaterial, halvledare, kolnanorör, grafen osv). Vi kommer även att diskutera varför och hur dessa material används i olika applikationer och vilka metoder som används för att producera komponenter med nanometerdimensioner (nanoteknologi).

Anmälan och behörighet

Avancerade material, 7,5 hp

Det finns inga tidigare terminer för kursen Vårtermin 2019 Visa tillfällen för efterkommande termin

Startar

25 mars 2019

Slutar

9 juni 2019

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Engelska

Studieform

Dagtid, 50%

Behörighetskrav

Univ: Tidigare högskolestudier om minst 90 högskolepoäng inklusive Fasta tillståndets fysik, 7,5 hp, eller motsvarande. Svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier samt Engelska A/5. Krav på svenska gäller endast om utbildningen ges på svenska.

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för utbildning på grundnivå 1-165 hp, för avancerad nivå 30-285 hp) Sökande inom vissa program vid Umeå universitet har platsgaranti till denna kurs. Antalet platser för fristående kurs kan därför bli begränsat.

Anmälningskod

UMU-53122

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 15 oktober 2018. Du kan inte längre anmäla dig.

Studieavgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för dig som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Läs mer på antagning.se

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktperson för kursen är:
Roushdey Salh