Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 29 oktober 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Bakteriell Fysiologi och Patogenes

  • Antal högskolepoäng 7,5 hp
  • Nivå Grundnivå fortsättningskurs
  • Starttid Hösttermin 2020

Om kursen

Kursen innehåller en teoretisk och en laborativ del.
Bakterier definierar planeten som vi bor på. Bakterier är specialister på diversifiering, anpassning och återhämtning och har koloniserat i stort sett alla miljöer, oavsett hur ogästvänliga och extrema dessa är. Deras framgång är i många fall en förutsättning för mänsklighetens överlevnad. Konsekvenserna av bakteriers överlevnadsförmåga är att en liten del av bakteriepopulationen kan orsaka sjukdom och död hos människor.
En förståelse för bakteriers mångskiftande fysiologi är nödvändig eftersom det ger viktig information om de grundläggande biologiska processer som är nyckeln till liv. Det finns redan en stor kunskap om grundläggande biologiska processer men eftersom den bakteriella mångfalden är så stor har vi bara börjat skrapa på ytan av denna kunskapsbas. Därför är den framtida potentialen av grundforskning och tillämpad forskning i bakteriell fysiologi och patogenes är enorm! För att få perspektiv på den omfattande vetenskapliga forskningen inom detta område kommer föreläsningarna att delas in i fyra kärnområden.
Det första området handlar om "Bakteriell mångfald". Föreläsningar fokuserar på bakteriell mångfald och taxonomisk klassificerin, samt den molekylära grunden för liv i extrema miljöer. Grundläggande begrepp om bakteriell bioenergetik kommer också att diskuteras.

Det andra området är "Bakteriella regulatoriska nätverk". Förmågan hos bakterier att bevara biologiska funktioner när det utsätts för skadliga miljöfaktorer är ett kännetecken för deras förmåga till anpassning och återhämtning. Föreläsningarna behandlar mekanismerna bakom denna anpassning, hur bakterier reglerar genexpression transkriptionellt, post-transkriptionellt, translationellt och post-translationellt.

Det tredje området "Fysiologiska processer hos bakterier" behandlar globala regleringsmekanismer och användning av "omics-baserade" tekniker för att studera denna reglering. Även mekanistiska aspekter av viktiga biologiska processer kommer att behandlas inklusive molekylär transport över membran, riktad rörelse, kommunikation, differentiering och utveckling i både ”singel cell” och ”multicellulära bakteriella samhällen”.

Det fjärde kärnområdet behandlar "Bakteriell patogenes och värd-respons på infektioner".
Detta avsnitt behandlar: i) Hur förändringar/mutationer i genuppsättningen hos harmlösa apatogena bakterier kan leda till patogener som kan infektera nya värdar, t ex människa. ii) Värdens svar på detta, - de strategier som det icke-specifika och specifika immunförsvaret använder för att bekämpa bakteriella infektioner. iii) Hur bakterien känner igen och svarar på värdcellens respons genom att reglera uttryck av virulensgener till exakt tid och plats under infektionen. iv) Den alarmerande ökningen av multiresistenta kliniskt relevanta bakterier i befolkningen och de konsekvenser detta får för antibakteriella behandlingsalternativ, samt användning av vacciner som en strategi för att förhindra infektion.
Laborationsdelen ger praktisk tillämpning av teoriinnehållet. Studenterna får självständigt planera experiment där såväl genetiska metoder som klassisk fenotypisk karakterisering används för att exemplifiera klassificering av bakterier

Anmälan och behörighet

Bakteriell Fysiologi och Patogenes, 7,5 hp

Det finns inga tidigare terminer för kursen Hösttermin 2020 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

31 augusti 2020

Slutar

29 september 2020

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Engelska

Studieform

Dagtid, 100%

Behörighetskrav

20 hp från avslutade kurser i kemi varav minst 5 hp i biokemi, alternativt 20 hp från en kombination av avslutade kurser i kemi och fysik och/eller matematik, varav minst 5 hp i biokemi; 60 hp från avslutade kurser i biologi, innehållande mikrobiologi, molekylärbiologi, genetik, cellbiologi och fysiologi; dokumenterad färdighet i experimentellt arbete omfattande minst 5 hp.
 

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för utbildning på grundnivå 1-165 hp, för avancerad nivå 30-285 hp)

Anmälningskod

UMU-F5149

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 15 januari 2020. Du kan inte längre anmäla dig.

Startar

30 september 2020

Slutar

1 november 2020

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Engelska

Studieform

Dagtid, 100%

Behörighetskrav

20 hp från avslutade kurser i kemi varav minst 5 hp i biokemi, alternativt 20 hp från en kombination av avslutade kurser i kemi och fysik och/eller matematik, varav minst 5 hp i biokemi; 60 hp från avslutade kurser i biologi, innehållande mikrobiologi, molekylärbiologi, genetik, cellbiologi och fysiologi; dokumenterad färdighet i experimentellt arbete omfattande minst 5 hp.
 

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för utbildning på grundnivå 1-165 hp, för avancerad nivå 30-285 hp) Sökande inom vissa program vid Umeå universitet har platsgaranti till denna kurs. Antalet platser för fristående kurs kan därför bli begränsat.

Anmälningskod

UMU-51428

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 15 april 2020. Du kan göra en sen anmälan via Antagning.se.

Studieavgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för dig som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Läs mer på antagning.se

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)