Hoppa direkt till innehållet
printicon

Bedömning och betyg i teori och praktik

  • Antal högskolepoäng 7,5 hp

Om kursen

Syftet med kursen är att ge den studerande (1) kunskaper om vad som kännetecknar olika typer av bedömningar i skolan och hur de är kopplade till betygsättning, (2) insikter om vad som kännetecknar skriftliga, muntliga och praktiska prov av hög kvalitet, (3) färdigheter att konstruera sådana prov och genomföra tillförlitliga och trovärdiga summativa bedömningar i klassrummet, samt (4) förmågan att välja olika bedömningsmetoder i olika situationer för att på bästa sätt bedöma kunskapskrav av olika karaktär. Fokus läggs på de typer av bedömningar som ger underlag för betygssättning och andra summativa beslut i dagens skola.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktpersoner för kursen är:
Christina Westergren, studieadministratör