"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Biblioteks- och informationsvetenskaplig metod och forskningsdesign

  • Antal högskolepoäng 15 hp

Om kursen

Kursen syftar till att ge grundläggande färdigheter i kvalitativa och kvantitativa biblioteks- och informationsvetenskapliga forskningsmetoder. De olika utgångspunkterna för vetenskapliga forskningsmetoder presenteras. Speciell vikt läggs vid färdighetsträning i olika metoder som används inom forskning om informationsförmedling och informationsförmedlande sammanhang.

Kursen har kontinuerliga praktiska inslag i form av övningar i biblioteks- och  informationsvetenskapliga metoder som intervju- och observationsmetoder. Övningar i litteratursökning samt i att formulera en vetenskaplig fråga ingår också i kursen. Fokus läggs även på tillämpning av vetenskapliga forskningsmetoder i olika typer av forskningsdesign.

Under kursen får studenterna utforma en egen forskningsdesign, och frågor rörande syfte, problemformulering, val av forskningsmetoder och teorier diskuteras och seminariebehandlas.

Anmälan och behörighet

Den här kursen innehåller tillfällen som är en del av ett program på Umeå universitet. Du kan bara söka kursen om du går det programmet. Information om ansökningstider och vad som gäller för dig får du från din institution.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktperson för kursen är:
Studievägledare för Biblioteks- och informationsvetenskap