"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Biologisk kemi

  • Antal högskolepoäng 15 hp

Om kursen

Kursen ger en introduktion i Biologisk kemi som omfattar studier av de grundläggande kemiska processer som ligger till grund för liv, från molekyl till organism. Kursen är indelad i fyra teman/moment: Idrott och hälsa, Modern kriminalteknik, Morgondagens mediciner och Växt- och skogsbioteknik. Under varje tema behandlas aktuella och centrala frågeställningar.

Inom temat Idrott och hälsa behandlas frågeställningar som: Vad händer i kroppen vid träning? Vilka kemiska och molekylärbiologiska förändringar sker i muskelvävnaden och andra kroppsvävnader som svar på fysiskt arbete och upprepad fysisk träning? Hur påverkar kosten och specifika näringsämnen effekten av träning? Hur mäter man effekten av träning?

Under temat Modern kriminalteknik behandlas frågor som: Vilka olika molekylärbiolgiska/kemiska tekniker används idag för att spåra brottslingar via analys av fingeravtryck, kroppsvätskor, celler, narkotiska preparat, mm? Hur tillförlitligt är bevismaterial som framtagits med hjälp av dessa tekniker?

Under temat Moderna mediciner behandlas hur basal molekylär och kemisk kunskap och teknik tillämpas för att lösa medicinska problem. Här behandlas frågeställningar som: Vilken betydelse har proteiners struktur och veckning för uppkomst av sjukdomar? Kan man med molekylär/kemisk teknik förändra bakteriers egenskaper så de förlorar sin sjukdomsalstrande förmåga? Kan morgondagens läkemedel utvinnas från levande organismer i ishavet? Hur framställs biologiskt aktiva molekyler som kan användas för att behandla olika sjukdomar

Under temat Växt och skogsbioteknik behandlas modern växtförädling. Här behandlas frågeställningar som: Kan modern teknik skapa ett miljövänligare skogs- och jordbruk? Kan genmodifierade växter och träd ge bättre avkastning?

Frågeställningarna under dessa fyra teman är nära kopplade till den omfattande och världsledande forskning som bedrivs inom Biologisk kemi vid Umeå universitet. I varje tema ingår introduktion till teorin; planering och genomförande av olika experiment; analys, värdering och presentation av erhållna resultat. Kraftfulla kemiska analystekniker samt statistiska och kemometriska metoder kommer att användas för att besvara uppställda frågeställningar. I kursen ingår även en introduktion i vetenskapshistoria och vetenskapsteori.Kursen ges på engelska om utländska studenter deltar.

Anmälan och behörighet

Den här kursen innehåller tillfällen som är en del av ett program på Umeå universitet. Du kan bara söka kursen om du går det programmet. Information om ansökningstider och vad som gäller för dig får du från din institution.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kursen ges av
Kemiska institutionen
Kontaktperson för kursen är:
Erik Chorell