Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 17 september 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Biologisk mångfald

  • Antal högskolepoäng 15 hp
  • Nivå Grundnivå fortsättningskurs
  • Starttid Hösttermin 2019

Om kursen

Kursen inriktas på artrika organismgrupper av särskilt intresse för naturvården. Ett moment tillägnas artkännedom med inriktning på svenska mossor, lavar och vedsvampar. Ett annat moment utgår från insekter för att belysa arbete med insamling, bearbetning och sammanställning av fynddata. Kursens mer teoretiska avsnitt behandlar centrala frågeställningar inom biodiversitet, taxonomi och systematik som: nomenklatur, fylogeni, klassificering, DNA streck-koder och biodiversitetsinformatik.

Anmälan och behörighet

Biologisk mångfald, 15 hp

Det finns inga tidigare terminer för kursen Hösttermin 2019 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

26 augusti 2019

Slutar

27 oktober 2019

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Svenska

Studieform

Dagtid, 100%

Behörighetskrav

60 hp i biologi eller motsvarande kunskaper

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för utbildning på grundnivå 1-165 hp, för avancerad nivå 30-285 hp) Sökande inom vissa program vid Umeå universitet har platsgaranti till denna kurs. Antalet platser för fristående kurs kan därför bli begränsat.

Anmälningskod

UMU-50108

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 15 april 2019. Du kan inte längre anmäla dig.

Studieavgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för dig som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Läs mer på antagning.se

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktpersoner för kursen är:
Mehdi Cherif, kursansvarig