Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 1 mars 2021)

printicon

Biologisk mångfald

  • Antal högskolepoäng 15 hp

Om kursen

Kursen inriktas på artrika organismgrupper av särskilt intresse för naturvården. Ett moment tillägnas artkännedom med inriktning på svenska mossor, lavar och vedsvampar. Ett annat moment utgår från insekter för att belysa arbete med insamling, bearbetning och sammanställning av fynddata. Kursens mer teoretiska avsnitt behandlar centrala frågeställningar inom biodiversitet, taxonomi och systematik som: nomenklatur, fylogeni, klassificering, DNA streck-koder och biodiversitetsinformatik.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktpersoner för kursen är:
Mehdi Cherif, kursansvarig