"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Byggprocessen

  • Antal högskolepoäng 7,5 hp

Om kursen

Föreläsningarna behandlar väsentliga kunskaper som krävs för att genomföra byggprojekt såsom kunskaper i tid- och resursplanering, aktivt kvalitetsarbete, miljöarbete, anbuds- och produktionskalkylering etc. som sker inom byggföretag. Vidare behandlar föreläsningarna  byggprocessen som helhet dvs från projektering och byggstart till sedermera förvaltning.

Kursen är indelad i två moduler:

Modul 1. Teori 5 hp. Under teoridelen går vi igenom metoder för ledning och produktionsstyrning av byggprojekt. Grundläggande begreppen och termerna avseende anbudsprocess, planering och byggprocess behandlas även.

Modul 2. Tillämpning 2.5 hp. Under tillämpningsdelen görs ett studiebesök på en arbetsplats där en arbetsmetod studeras. Vidare skall en tidplan, resursplan, arbetsmiljöplan och en anbudskalkyl upprättas för ett mindre projekt.

Anmälan och behörighet

Den här kursen innehåller tillfällen som är en del av ett program på Umeå universitet. Du kan bara söka kursen om du går det programmet. Information om ansökningstider och vad som gäller för dig får du från din institution.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)