Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 29 oktober 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Corporate Governance D

  • Antal högskolepoäng 7,5 hp

Om kursen

Ämnet bolagsstyrning behandlar styrning av interaktionen mellan olika investerare och lösning av interessekonflikter mellan olika företagsintressenter. Litteratur om bolagsstyrning diskuterar, bland annat, ägares roll och ansvar, styrelsens ansvar, ledningskompensationer, intern kontroll, upplysningar kring styrarrangemang, likväl som historiska förklaringar till olika bolagsstyrningssystem. Många länder har även koder som publika bolag kan eller måste följa. Under kursen får studenterna en översikt av teoretiska perspektiv som påverkar regelverket kring, likväl som aktuella trender relaterade till bolagsstyrning.

Kursen ges och examineras i sin helhet på engelska.

Schema/Schedule.
Schemat finns tillgängligt senast en månad innan kursstart.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktperson för kursen är:
Studievägledare