"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Datakommunikation och datornät

  • Antal högskolepoäng 7,5 hp
  • Nivå Grundnivå fortsättningskurs
  • Starttid Hösttermin 2024

Om kursen

Kursen består av tre moduler

Modul 1, Grundläggande principer   2.0 hp

Modulen ger en introduktion till både datornät och datakommunikation. De grundläggande begreppen som lagerkonceptet och protokollstacken introduceras.

Modulen inleds med en grundläggande förståelse för begreppen multiplexering och dataöverföring. Därefter behandlas tillförlitlig dataöverföring och pipelining. Vidare behandlas feldetektering och felkorrigering samt olika MAC-protokoll.

Modulen introducerar adressering fokuserat på länklagret och lokala nätverk inkluderande relevanta nätverkselement, metoder och algoritmer samt översättning mellan MAC-adresser och IP-adresser.

Grundläggande nätverksäkerhet behandlas inkluderande symmetrisk och asymmetrisk kryptering samt begrepp som autentisering, konfidentialitet och integritet. Flera metoder som exempelvis digital signering ingår.

Modul 2, Protokoll, 2.5 hp

Denna modul syftar till att ge en fördjupad förståelse för hur Internets transport- och nätverkslager är konstruerade. Grundläggande protokoll (exempelvis IP och TCP) och deras funktionalitet studeras. Centralt är att självständigt söka och samla information om aktuella protokoll (exempelvis MPLS och MPTCP) för att förstå bakomliggande principer. Matematisk modellering tillämpas för att förstå hur protokollen beter sig med avseende på till exempel paketförlust, fördröjning och jitter.

 

Modul 3, Nätverksprogrammering och protokoll, 3.0 hp

Modulen utgörs av en laborationskurs med ett antal obligatoriska inlämningsuppgifter. En viktig del av arbetet består av design och implementation av en nätverksapplikation. Man arbetar praktiskt i programspråket C med stor tyngd på sockets och praktisk användning av protokoll.

Anmälan och behörighet

Datakommunikation och datornät, 7,5 hp

Visa tillfällen för föregående termin Hösttermin 2024 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

1 november 2024

Slutar

19 januari 2025

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Svenska

Studieform

Dagtid, 50%

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs 60 hp i huvudområdet datavetenskap eller 2 års studier (120hp)  i båda fallen inkluderande kurserna
1) Datastrukturer och algoritmer (C) (5DV149) eller DV2: Algoritmer och problemlösning (5DV169/5DV161) och
2) Systemnära programmering (5DV088)
eller motsvarande kunskaper.

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för utbildning på grundnivå 1-165 hp, för avancerad nivå 30-285 hp) Sökande inom vissa program vid Umeå universitet har platsgaranti till denna kurs. Antalet platser för fristående kurs kan därför bli begränsat.

Studieavgift

Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 17 850 kr. Total studieavgift: 17 850 kr. Anmälnings- och studieavgifter

Anmälningskod

UMU-57223

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 15 april 2024. Du kan göra en sen anmälan via Antagning.se.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)