"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Datakommunikation och internet

  • Antal högskolepoäng 7,5 hp
  • Nivå Grundnivå fortsättningskurs
  • Starttid Hösttermin 2024

Om kursen

Kursen är indelad i tre olika moment:

Modul 1, Grundläggande principer , 2.0 hp

Modulen ger en introduktion till både datornät och datakommunikation. De grundläggande begreppen som lagerkonceptet och protokollstacken introduceras.

Modulen inleds med en grundläggande förståelse för begreppen multiplexering och dataöverföring. Därefter behandlas tillförlitlig dataöverföring och pipelining. Vidare behandlas feldetektering och felkorrigering samt olika MAC-protokoll.

Modulen introducerar adressering fokuserat på länklagret och lokala nätverk inkluderande relevanta nätverkselement, metoder och algoritmer samt översättning mellan MAC-adresser och IP-adresser.

Grundläggande nätverksäkerhet behandlas inkluderande symmetrisk och asymmetrisk kryptering samt begrepp som autentisering, konfidentialitet och integritet. Flera metoder som exempelvis digital signering ingår.

Modul 2, Protokoll och realtidsapplikationer, 2.5 hp

Denna modul syftar till att ge en grundläggande förståelse för hur Internets applikation-, transport- och nätverkslager är konstruerade. Grundläggande protokoll och dess funktionalitet behandlas. Speciellt studeras förutsättningar för samt tekniker och metoder för realtidsapplikationer.

Modul 3, Nätverksprogrammering, 3.0 hp

Modulen utgörs av en laborationskurs med ett antal obligatoriska inlämningsuppgifter. En viktig del av arbetet består av design och implementation av en nätverksapplikation. Man arbetar praktiskt i programspråket Java med stor tyngd på sockets och praktiskt användning av protokoll.

Anmälan och behörighet

Datakommunikation och internet, 7,5 hp

Visa tillfällen för föregående termin Hösttermin 2024 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

2 september 2024

Slutar

31 oktober 2024

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Svenska

Studieform

Dagtid, 50%

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs, förutom grundläggande behörighet, kurserna Objektorienterad programmeringsmetodik (5DV133) samt Datastrukturer och algoritmer (5DV149/5DV150) eller motsvarande kunskaper.

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för utbildning på grundnivå 1-165 hp, för avancerad nivå 30-285 hp) Sökande inom vissa program vid Umeå universitet har platsgaranti till denna kurs. Antalet platser för fristående kurs kan därför bli begränsat.

Studieavgift

Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 17 850 kr. Total studieavgift: 17 850 kr. Anmälnings- och studieavgifter

Anmälningskod

UMU-57211

Anmälan

Du kan inte anmäla dig ännu. Anmälan öppnar 15 mars 2024 klockan 13:00. Sista anmälningsdag är den 15 april 2024.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)