Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 20 januari 2021)

printicon

Datormoln

  • Antal högskolepoäng 7,5 hp
  • Nivå Avancerad nivå
  • Starttid Hösttermin 2021

Om kursen

Syftet med kursen är att förbereda studenterna för det snabbt föränderliga området cloud computing (datormoln),
förbereda dem inte bara för det jobb som de kommer att ha efter examen, men också det arbete som de kommer att ha i
framtiden. Som ett resultat, kommer kursen förutom att behandla området cloud computing, också att lära ut hur man lär
sig och hålla sig uppdaterad med teori och teknik inom området för cloud computing.

Kursen består av två moment:
Moment 1, seminarier, 4.5 högskolepoäng
Momentet behandlar såväl teoretiska modeller och definitioner som praktiska aspekter av datormoln, inklusive grunderna
inom datacenter, hårdvara och operativsystemsvirtualisering. Momentet behandlar också hur man designar och
implementerar applikationer som är skalbara, robusta och elastiska.

Moment 2, praktik, 3 högskolepoäng
Detta moment fördjupar den kunskap som förvärvats i seminariedelen genom att tillämpa den i relevanta verkliga
situationer. Denna del består av en enda obligatorisk uppgift.

Anmälan och behörighet

Datormoln, 7,5 hp

Visa tillfällen för föregående termin Hösttermin 2021 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

2 november 2021

Slutar

16 januari 2022

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Engelska

Studieform

Dagtid, 50%

Behörighetskrav

Univ:För tillträde till kursen krävs 90 hp avklarade studier varav 60 hp i huvudområdet datavetenskap eller 2 års avklarade studier (120hp) inom ett studieprogram, i båda fallen inkluderande en kurs på avancerad nivå inom distribuerade system (tex 5DV186) eller motsvarande kunskaper.

Svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier samt Engelska A/5. Krav på svenska gäller endast om utbildningen ges på svenska.

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för utbildning på grundnivå 1-165 hp, för avancerad nivå 30-285 hp) Sökande inom vissa program vid Umeå universitet har platsgaranti till denna kurs. Antalet platser för fristående kurs kan därför bli begränsat.

Studieavgift

Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 17 850 kr. Total studieavgift: 17 850 kr. Anmälnings- och studieavgifter

Anmälningskod

UMU-57229

Anmälan

Du kan inte anmäla dig ännu. Anmälan öppnar 15 mars 2021 klockan 13:00. Sista anmälningsdag är den 15 april 2021.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktperson för kursen är:
Studentexpeditionen på datavetenskap