Hoppa direkt till innehållet

Datorspel och lärande I

  • Antal högskolepoäng 7,5 hp
  • Nivå Grundnivå
  • Studieform Distans
  • Starttid Hösttermin 2017

Om kursen

Kursens mål är att den studerande skall utveckla kunskap om hur datorspel kan användas för undervisning och lärande. Kursen avser stärka lärares kunskap och därigenom möjlighet att göra medvetna beslut i samband med introduktion av datorspel i undervisning eller vid spelifiering av undervisningsinslag. Den ger vidare inblick i spelkultur och kunskap om dess relaterade hälsoaspekter.

Kursinnehåll:
  • Informellt och formellt lärande med datorspelande
  • Spelifiering/gamification av undervisningsinslag
  • Analys av datorspel utifrån ett genusperspektiv
  • Orientering om spelkultur
  • Hälsoaspekter

Anmälan och behörighet

Datorspel och lärande I, 7,5 hp

Startar

Hösttermin 2017, vecka 35

Slutar

Vecka 2, 2018

Studieort

Ortsoberoende

Undervisningsspråk

Svenska

Studieform

Blandade tider, 25%, Distans via internet

Antal obligatoriska träffar

Inga obligatoriska träffar

Antal övriga fysiska träffar

Inga

Upplägg för distanskurs

Kursen genomförs helt på distans utan sammankomster. Under kursen används webbaserade tjänster för handledning, diskussion och distribution av kursmaterial. Kursdeltagarna förväntas ha tillgång till dator med bredbandsanslutning. Även tillgång till headset, webbkamera och spelkonsol eller motsvarande kan behövas. Kursen genomförs med stöd av fri programvara. Examination sker fortlöpande med t ex skriftliga och praktiska uppgifter samt deltagande i seminarier, workshops, föreläsningar och datorkonferenser.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Urval

Betyg-Högskoleprov-Högskolepoäng

Anmälningskod

UMU-23003

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 18 april 2017. Du kan göra en sen anmälan via Antagning.se.

Studieavgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för dig som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Läs mer på antagning.se

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Kontaktpersoner för kursen är: Christina Westergren, studieadministratör

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt personuppgiftslagen