"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Design för framtiden 1

  • Antal högskolepoäng 1,5 hp

Om kursen

I kursen ska den studerande kritiskt reflektera över kommunikation och utförande av olika inriktningar av design som disciplin och hur designrelaterade problemställningar kommuniceras genom en utställning.

Studenten ska kritiskt granska och jämföra hur olika inriktningar av design som disciplin kommuniceras samt reflektera över det, från ett framtidsperspektiv på design. I kursen ingår även att reflektera över hur designprojekt kommuniceras för att skapa förståelse för en anonym betraktare i en offentlig utställning.

Efter genomgången kurs ska den studerande kunna:

Kunskap och förståelse - Självständigt kritiskt granska och jämföra olika designdiscipliner samt skriftligt beskriva detta.

Färdighet och förmåga - Kunskaper och färdigheter i relation till framtida tendenser och utvecklingsområden inom designutbildning och designprofession.

Värderingsförmåga och förhållningssätt - Självständigt reflektera över och skriftligt beskriva hur designprojekt kommuniceras genom en utställning.

Anmälan och behörighet

Den här kursen innehåller tillfällen som är en del av ett program på Umeå universitet. Du kan bara söka kursen om du går det programmet. Information om ansökningstider och vad som gäller för dig får du från din institution.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktperson för kursen är:
Per Sihlen