"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Design och teoretiska ämnen 1

  • Antal högskolepoäng 4,5 hp

Om kursen

Kursen ger en introduktion till hur filosofiska förhållningssätt och historiska perspektiv kan användas för att kritiskt diskutera och förstå design. Under kursen ges en övergripande överblick över den västerländska industridesignens formering och förändring i relation till global samhällsutveckling, med fokus på idéer kring designpraktik och designerroll. Kursen ger en introduktion till metoder för läsning, analys och diskussion av filosofiska och historiska texter inom designområdet, och sätter detta i relation till den studerandes förmåga och erfarenhet att diskutera samtida frågeställningar inom design.

Modul 1. Designfilosofi, 1.5 hp

Ett designfilosofiskt förhållningssätt introduceras genom övningar i litteratursökning, läsning och analys. Studenten provar på att anlägga olika perspektiv på design och designande, och att diskutera och reflektera över centrala begrepp i förhållande till utveckling och hållningar inom designfältet i stort, samt i relation till sin egen utveckling som designer.

Modul 2. Designhistoria, 3 hp

Modulen ger en övergripande orientering om industridesignens utveckling ur ett västerländskt perspektiv, med fokus på framväxten av idéer om inom design i förhållande till global samhällsutveckling. Genom läsning och analys av designhistoriska texter presenteras historiska perspektiv som kritiska ingångar till att diskutera och reflektera kring samtida och framtida designpraktiker.

Anmälan och behörighet

Den här kursen innehåller tillfällen som är en del av ett program på Umeå universitet. Du kan bara söka kursen om du går det programmet. Information om ansökningstider och vad som gäller för dig får du från din institution.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktpersoner för kursen är:
Adrian Löwander, Per Sihlen