"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Design och teoretiska ämnen 2

  • Antal högskolepoäng 4,5 hp

Om kursen

I kursen ska den studerande bli förtrogen med kroppens anatomi och muskeluppbyggnad samt fysisk

förutsättning i arbete, kroppens begränsningar och människans kognitiva förutsättningar vid manipulation av produkter och tjänster. Den studerande introduceras till grundläggande textbaserad argumentationsanalys som metod för att kommunicera och presentera designförslag.

 

  1. Belastnings- och informationsergonomi, 3 hp
  2. Argumentationsanalys, 1.5 hp

1. Belastnings- och informationsergonomi, 3 hp

I momentet ska den studerande erhålla kunskap om biomekaniska mätningar på arbetssituationer och människans kognitiva förutsättningar. Den studerande även erhålla egen insikt om grundregler för utformning av redskap, maskiner och arbetsplatser. Analys av belastningsergonomiska problem och belastningsskador. I momentet ska den studerande även erhålla kunskap om hjärnans kognitiva förutsättningar och begränsningar. Den studerande ska lära känna teorier, begrepp och metoder samt deras tillämpning inom området människa och maskin samt människa och tjänst. Reflektion om ergonomi ur ett genusperspektiv.

2. Argumentationsanalys, 1,5 hp

I momentet ska den studerande lära känna de grundläggande principerna för en argumentationsanalys och genomföra övningar med en textbaserad argumentation.

Anmälan och behörighet

Den här kursen innehåller tillfällen som är en del av ett program på Umeå universitet. Du kan bara söka kursen om du går det programmet. Information om ansökningstider och vad som gäller för dig får du från din institution.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kursen ges av
Designhögskolan
Kontaktpersoner för kursen är:
Per Sihlén, Adrian Löwander (Institutionsadministratör)