"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Design och teoretiska ämnen 3

  • Antal högskolepoäng 4,5 hp

Om kursen

Under kursen ska den studerande ges möjlighet att utveckla sin förmåga och erfarenhet att diskutera och framföra teoretiska frågeställningar. Studenterna ska förvärva egen erfarenhet hur man kan tillämpa resultat av akademisk forskning i det praktiska arbetet som industridesigner. Den studerande skall bli förtrogen med ett reflekterande synsätt med inriktning mot industridesign och närliggande områden.

 

  1. Designteori, 1.5 hp
  2. Marknad och strategi, 1.5 hp
  3. Forskningsorientering, 1.5 hp

1. Designteori, 1.5 hp

I momentet introduceras grunderna inom området designteori. Målet är att den studerande ska bli förtrogen med ett teoretiskt förhållningssätt i förhållande till sitt framtida arbetssätt och design. Den studerande ska även bilda sig en teoretisk och begreppslig förståelse för designteori. Den studerande skall träna sig att med ett reflekterande synsätt diskutera exempelvis designteori med inriktning mot industridesign och närliggande områden. Under kursen ska den studerande ges möjlighet att utveckla sin förmåga och erfarenhet att diskutera och framföra teoretiska frågeställningar.

2. Marknad och strategi, 1.5 hp

I momentet ska den studerande erhålla och orientera sig i grundläggande förutsättningar för modern marknadsföring utifrån ett designutvecklingsperspektiv. Den studerande ska även bli förtrogen med och förstå ekonomiska begrepp och ekonomi utifrån ett designutvecklingsperspektiv.

3. Forskningsorientering, 1.5 hp

I kursen ska den studerande erhålla en fördjupad insikt i projekt och arbetssätt inom tillämpad och akademisk forskning och området industridesign. De studerande ska identifiera metodiska processer och tekniker från tidigare kurser och diskutera hur de tillämpas i industridesignforskning.Den studerande ska bredda sin syn på yrkesrollen som industridesigner.

Anmälan och behörighet

Den här kursen innehåller tillfällen som är en del av ett program på Umeå universitet. Du kan bara söka kursen om du går det programmet. Information om ansökningstider och vad som gäller för dig får du från din institution.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kursen ges av
Designhögskolan
Kontaktpersoner för kursen är:
Per Sihlén, Adrian Löwander (Institutionsadministratör)