"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Design som upplevelse 3

  • Antal högskolepoäng 9 hp

Om kursen

Kursens mål är att den studerande skall fördjupa kunskaper och kompetens att arbeta med samtida problemställningar i projektform och med inriktning mot färg, form och semantik som en upplevelse. I kursen ingår moment att arbeta i team, att identifiera en yrkesroll samt att fördjupa sin kompetens att arbeta med komplexa designproblem med varierande aktuella designperspektiv. Den studerande ges möjligheter att delvis självständigt fördjupa sin förmåga att arbeta metodiskt med designrelaterade problemställningar i ett verklighets perspektiv. Den studerande samarbetar med utomstående personer från näringsliv, stat och/eller kommun men även expertkompetens inom områden som marknadsföring och produktutveckling. Kursen utförs som ett design projekt och frågeställningen utgår ifrån form, semantik och färg som en komplex upplevelse. Handledning sker med verksamma industridesigner. I kursen arbetar studenterna i projektform med ett samtida komplext designproblem med olika designinriktningar som exempelvis Designmanual för ett varumärke och produkter. Projektet genomförs i samarbete med extern part från exempelvis näringsliv eller myndighet. Studenterna handleds av yrkesverksam industridesigner.

Anmälan och behörighet

Den här kursen innehåller tillfällen som är en del av ett program på Umeå universitet. Du kan bara söka kursen om du går det programmet. Information om ansökningstider och vad som gäller för dig får du från din institution.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kursen ges av
Designhögskolan
Kontaktpersoner för kursen är:
Per Sihlén, Adrian Löwander (Institutionsadministratör)