"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Designpresentation 3

  • Antal högskolepoäng 10,5 hp

Om kursen

Kursens mål är att den studerande skall tillägna sig grundläggande kunskap i metoden Storytelling och fördjupa sina kunskaper i digital visualisering, CAID. I moment Storytelling får den studenten arbeta med att exempelvis göra en individuell storyboard och enklare presentation för exempelvis ett koncept eller ett projekt. I moment CAID ska den studerande fördjupa sina kunskaper i digital visualisering, CAID samt förstå kringhörande utrustning och process för att producera ett tre dimensionellt resultat. I kursen ska den studerande genom egna övningar tillägna sig en arbetsprocess som utgår ifrån en egen formulerad målsättning.

 

  1. Storytelling, 4.5 hp
  2. CAID, 6 hp

1. Storytelling, 4.5 hp

I momentet Storytelling ska den studerande utifrån en konceptidé eller tidigare genomfört projekt skapa en storyboard som beskriver visionen och ”storyn” med konceptet. Den studerande får möta storytelling som ett kreativt verktyg men framförallt som en kommunikations- och argumenterande presentationsteknik.

2. CAID, 6 hp

I momentet arbetar studenterna utifrån en individuell målsättning med en visualiseringsövning. Den studerande ska förstå olika parmetrar av en arbetsprocess med CAID som exempelvis tidsplanering utifrån sin egen kompetensnivå. I momentet ska den studerande förstå den fortsatta processen för att senare producera ett tredimensionellt produkt/produktdetalj.

Anmälan och behörighet

Den här kursen innehåller tillfällen som är en del av ett program på Umeå universitet. Du kan bara söka kursen om du går det programmet. Information om ansökningstider och vad som gäller för dig får du från din institution.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kursen ges av
Designhögskolan
Kontaktpersoner för kursen är:
Per Sihlén, Adrian Löwander (Institutionsadministratör)