"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Designprocess 1

  • Antal högskolepoäng 9 hp

Om kursen

Målet är att den studerande ska lära känna de grundläggande förutsättningarna för att arbeta med en designprocess i projektform, individuellt och i samarbete med andra. I kursen möter den studerande olika metoder för att utforska, analysera och arbeta kreativt med olika designproblem. I kursen ska den studerande lära känna och träna sig att utföra olika reflektionsprocesser som är kännetecknande för design- och konstnärliga processer. Under kursen inleder studenten arbetet med att bygga upp och utveckla en egen portfölj som representerar projektarbeten och kompetens. Genom att arbeta med, reflektera och använda sig av sin egen portfölj i samtal med andra fördjupas förståelse och kommunikation av designkompetens och kunskap samt den reflektiva förmågan.

 

Anmälan och behörighet

Den här kursen innehåller tillfällen som är en del av ett program på Umeå universitet. Du kan bara söka kursen om du går det programmet. Information om ansökningstider och vad som gäller för dig får du från din institution.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kursen ges av
Designhögskolan
Kontaktpersoner för kursen är:
Per Sihlén, Adrian Löwander (Institutionsadministratör)